19 Μαΐου 2022

Ανθρωποποίηση: Αφιέρωμα ~ Εις μνήμην.


19 | 5 | 3 μ.Κ ~ Year ΙΙΙ AQ | 2022

Ευάγγελος Οδυσσέας Παπαθανασίου
(1943-2022)

~
~.~

.~`~.


19 | 5 | 3 μ.Κ ~ Year ΙΙΙ AQ | 2022