18 Οκτωβρίου 2012

. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144....~`~.