7 Νοεμβρίου 2021

Ζούμε σε μια εποχή θρησκευτικής έξαρσης.


7 | 11 | 2 μ.Κ (Year ΙΙ AQ) | 2021

Μουσική Συνοδεία


Όπως έχει επισημανθεί παλαιότερα, η πίστη δεν ταυτίζεται με την θρησκεία και η θρησκεία δεν ταυτίζεται με τον θεϊσμό. 

Χαρακτηριστική θρησκευτική πεποίθηση αποτελεί η πίστη στη μετά θάνατον ζωή. Η πίστη σε κάποιας μορφής μεταθανάτια ύπαρξη έχει γεννήσει έννοιες όπως η θεία δίκη-κρίση, ο παράδεισος και η κόλαση, το καθαρτήριο, η ανάσταση νεκρών, η μετενσάρκωση κ.λπ. 

Η πίστη στην τεχνολογία έχει γεννήσει ψευδοεπιστήμες και τεχνοθρησκείες. 

Η κρυογονική, παρόλο που αποτελεί ψευδοεπιστήμη, φαντάζει σε αρκετούς ανθρώπους περισσότερο φυσική και λιγότερο μεταφυσική, επειδή υπάρχουν παρεμφερείς διαδικασίες και μηχανισμοί σε ορισμένα είδη του ζωικού βασιλείου. Ωστόσο, ο μεταβολισμός και η φύση αυτών των ειδών χαρακτηρίζεται από μηχανισμούς που δεν διαθέτει ο άνθρωπος. Αποτελεί μια πρακτική που αγνοεί ή υποτιμά τις προδιαγραφές και τις προϋποθέσεις που είναι απαραίτητες για την επιτυχία της μεθόδου (μαζί με πράγματα όπως η διάκριση ζωντανού και νεκρού κυττάρου, η σχέση κυττάρων και ιστών, λειτουργίες του νευρικού συστήματος κ.λπ). Η μεταφόρτωση εγκεφάλου αποτελεί μια πρόσφατη ιδέα που προωθείται ακατάπαυστα τα τελευταία χρόνια από κινηματογραφικές παραγωγές, τηλεοπτικές σειρές και βιβλία, συνοδεύοντας την επιτάχυνση της ψηφιοποίησης και την ανατίμηση της πληροφορίας σε ουσία του σύμπαντος κόσμου, αντίληψη που θυμίζει πανθεϊσμό (ή παμψυχισμό αν η πληροφορία γίνει αντιληπτή ως κοσμική ψυχή ή χαρακτηριστικό όλων των πραγμάτων). 

Και στις δύο περιπτώσεις γίνεται χρήση ενός επιστημονικού ή επιστημονικοφανούς λεξιλογίου. Όμως η πρακτική της κρυογονικής και η έννοια της μεταφόρτωσης εγκεφάλου δεν αποτελούν προϊόντα της επιστήμης, δεν είναι επιστήμη, παρά προϊόντα της πίστης στην τεχνολογία. 

Πιο συγκεκριμένα, προκύπτουν από τον συνδυασμό της πίστης στην τεχνολογία και της πίστης στη μετά θάνατον ζωή ― και ασφαλώς από τη βούληση για ζωή.

Η παλαιά ταύτιση της τεχνολογίας και της επιστήμης είναι σχεδόν αδύνατον να συνεχιστεί. Η εποχή της ιδεολογικής αθωότητας και του μήνα του μέλιτος, δηλαδή το ευρωκεντρικό ιδεολογικό όραμα της σύνδεσης και σύνθεσης τεχνολογίας και επιστήμης, έχει τελειώσει.  Όπως έχει επισημανθεί στη Summa Ι. ― Πρώτη βαθμίδα και χρονική ανάπαυλα | μ.Κ - AQ | Κοσμοϊδιογλωσσίας, η απαξίωση επιστημών κατά τις τελευταίες δεκαετίες αποτελεί σύμπτωμα και αυτής της εξέλιξης. Δηλαδή της κατάποσης των πάντων από τον τεχνολογικό Λεβιάθαν. Εκτός από το ζήτημα της αυτονόμησης της τεχνολογίας από την επιστήμη, και της μετατροπής ή εργαλειοποίησης της επιστήμης σε μέσο και πηγή νομιμοποίησης μιας τεχνολογικής κυριαρχίας και εξουσίας, υπάρχει και το ζήτημα της έξαρσης νέων μεσσιανικών, εσχατολογικών και θρησκευτικών ιδεών που συνδέονται με την τεχνολογική επιτάχυνση. Αν δεν προσεχθούν αυτές οι εξελίξεις ολόκληροι επιστημονικοί κλάδοι θα απαξιωθούν, αν δεν κινδυνεύσουν με κατάρρευση (Αυτά γράφονταν στην αρχή της πανδημίας, προτού υπάρξουν διαφορές πολιτικών και επιστημονικών κύκλων για ζητήματα διαχείρισης, κοινωνικές εντάσεις, πολιτικές αντιπαλότητες κ.λπ). 

Όπως ο παράδεισος και η κόλαση, το καθαρτήριο, η μετενσάρκωση, η ανάσταση νεκρών κ.λπ, έτσι και η κρυογονική και η μεταφόρτωση εγκεφάλου αποτελούν υπο-κατηγορίες/περιπτώσεις της πίστης στη μετά θάνατον ζωή και στη μεταθανάτια ύπαρξη. Υπάρχουν δεκάδες ακόμη παραδείγματα, στα οποία θα επανέλθω. Ζούμε σε μια εποχή θρησκευτικής έξαρσης, δηλαδή κατάρρευσης του κυρίαρχου κοσμοειδώλου.

Δημήτρης Β. Πεπόνης

.~`~.

Αν θεωρείτε πως ο χρόνος που αφιερώνεται και οι ιδέες που εκφράζονται έχουν αξία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί Donate, προκειμένου να συμβάλλετε στην απρόσκοπτη συνέχιση του εγχειρήματος της Κοσμοϊδιογλωσσίας. Ευχαριστώ.


7 | 11 | 2 μ.Κ (Year ΙΙ AQ) | 2021