10 Νοεμβρίου 2021

Ψηφιοποίηση, χρόνος και πανδημία. Σύντομη αναφορά.


10 | 11 | 2 μ.Κ (Year ΙΙ AQ) | 2021

Μουσική Συνοδεία


Τίποτα δεν εξασφαλίζει ότι ο σημερινός εμβολιασμένος πολίτης δεν μπορεί στο απώτερο μέλλον να θεωρηθεί ως μη εμβολιασμένος πολίτης, εάν λήξει η διάρκεια ισχύος, ή δεν υπάρξει ανανέωση, του ατομικού τού ψηφιακού πιστοποιητικού COVID (εμβολιασμού, εξέτασης ή ανάρρωσης). Τούτο σημαίνει ότι η κύρια διαφορά μεταξύ του τελευταίου και του πρώτου δεν είναι ο εμβολιασμός, η εξέταση ή η νόσηση, παρά ο χρόνος.

Και τίποτα δεν εξασφαλίζει ότι στο απώτερο μέλλον ο πολίτης που δεν θα χρησιμοποιεί ψηφιακό χρήμα για τις συναλλαγές του, δεν θα αντιμετωπίζεται παρόμοια με τον πολίτη που δεν διαθέτει ψηφιακό πιστοποιητικό για την ελεύθερη κυκλοφορία του. Τούτο σημαίνει ότι η κύρια ομοιότητα του τελευταίου με τον πρώτο είναι η αποδοχή ή μη της ψηφιοποίησης (για τις συναλλαγές και την  κυκλοφορία τους).

Εάν ισχύει μια τέτοια παρατήρηση, τότε θα μπορούσε να υπάρξει αναλογία μεταξύ της ελεύθερης και ελεγχόμενης κυκλοφορίας, από τη μια μεριά, και των ελεύθερων και ελεγχόμενων συναλλαγών, από την άλλη (διαβάστε περισσότερα κείμενα σχετικά με διάφορες εκφάνσεις και την τομή που επιφέρει η διαχείριση της πανδημίας). Με διαφορετικά λόγια, θα μπορούσε να υπάρξει αναλογία ανάμεσα στον έλεγχο και την καταγραφή του είδους και του χρόνου αγοραπωλησίας προϊόντων και στον έλεγχο και την καταγραφή του τρόπου και του χρόνου μετακίνησης-κυκλοφορίας πολιτών. Και ασφαλώς της τοποθεσίας τους.


.~`~.

Αν θεωρείτε πως ο χρόνος που αφιερώνεται και οι ιδέες που εκφράζονται έχουν αξία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί Donate, προκειμένου να συμβάλλετε στην απρόσκοπτη συνέχιση του εγχειρήματος της Κοσμοϊδιογλωσσίας. Ευχαριστώ.


10 | 11 | 2 μ.Κ (Year ΙΙ AQ) | 2021