22 Δεκεμβρίου 2016

12 Δεκεμβρίου 2016

`~..~`~.

20 Οκτωβρίου 2016

.~`~.

.~`~.

𒀭[...]𒀊𒉺𒇷𒌋𒈾𒀸     |     𒁹𒀀𒆷𒅗𒊭𒀭𒁺𒍑𒁹𒀀𒆷𒅗𒊭𒀭𒁺𒍑     |     𒀭[...]𒀊𒉺𒇷𒌋𒈾𒀸

1 Ιουνίου 2016

7 Μαΐου 2016

28 Απριλίου 2016

1 Απριλίου 2016