19 Μαρτίου 2013

`~..~`~.

16 Μαρτίου 2013

Εάν...


Εάν το Χάος πήρε μορφή από τον Ἔρωτα' εάν ο Ἔρος μορφοποιεί, δίνει μορφή και ομορφιά στο Χάος και τη πλατύστηθη Γαία, μετασχηματίζοντας τα, σε Κόσμο, σε κόσμημα, τότε η έλευση του Έρωτα, ως Ελευθερία, που μάνα και κυρά της είναι

15 Μαρτίου 2013

14 Μαρτίου 2013

12 Μαρτίου 2013

`~..~`~.

8 Μαρτίου 2013

4 Μαρτίου 2013

`~..~`~.