27 Δεκεμβρίου 2013

25 Δεκεμβρίου 2013

5 Δεκεμβρίου 2013

22 Νοεμβρίου 2013

`~..~`~.

15 Νοεμβρίου 2013

10 Νοεμβρίου 2013

`~..~`~.

9 Νοεμβρίου 2013

3 Νοεμβρίου 2013

14 Οκτωβρίου 2013

23 Σεπτεμβρίου 2013

21 Σεπτεμβρίου 2013

16 Σεπτεμβρίου 2013

5 Σεπτεμβρίου 2013

3 Σεπτεμβρίου 2013

`~..~`~.

1 Σεπτεμβρίου 2013

30 Αυγούστου 2013

19 Αυγούστου 2013

15 Αυγούστου 2013

30 Ιουλίου 2013

`~..~`~.

1 Ιουλίου 2013

`~.
.~`~.

11 Ιουνίου 2013

9 Ιουνίου 2013

8 Ιουνίου 2013

30 Μαΐου 2013

`~..~`~.

26 Μαΐου 2013

`~..~`~.

6 Μαΐου 2013

5 Μαΐου 2013

`~..~`~.

2 Μαΐου 2013

28 Απριλίου 2013

20 Απριλίου 2013

15 Απριλίου 2013

`~..~`~.

3 Απριλίου 2013

`~..~`~.

1 Απριλίου 2013

`~..~`~.

19 Μαρτίου 2013

`~..~`~.

16 Μαρτίου 2013

Εάν...


Εάν το Χάος πήρε μορφή από τον Ἔρωτα' εάν ο Ἔρος μορφοποιεί, δίνει μορφή και ομορφιά στο Χάος και τη πλατύστηθη Γαία, μετασχηματίζοντας τα, σε Κόσμο, σε κόσμημα, τότε η έλευση του Έρωτα, ως Ελευθερία, που μάνα και κυρά της είναι