31 Δεκεμβρίου 2012

28 Δεκεμβρίου 2012

16 Δεκεμβρίου 2012

....~`~.

3 Δεκεμβρίου 2012

`~..~`~.

2 Δεκεμβρίου 2012

Ανθρωποποίηση... Ήλιε μου Κοσμογυρευτή.
Άχι και να `ταν μπορετό πριν πέσω και ποθάνω,
τα όσα βάνει ο μαύρος νους σκιάς τα μισά να κάμω
*
**
*
Αφού μια μέρα είναι γραφτό σαν το κερί να σβήσω
αφήστε με το δυστυχή ως πεθυμώ να ζήσω.

.~`~.