30 Νοεμβρίου 2021

Ψηφιοποίηση, χρόνος και πανδημία ~ ΙΙ.


30 | 11 | 2 μ.Κ (Year ΙΙ AQ) | 2021

Μουσική Συνοδεία


Όπως γνωρίζετε, όλοι οι πολίτες άνω των 60 ετών που δεν έχουν εμβολιαστεί θα πρέπει έως τις 16 Ιανουαρίου να έχουν κλείσει το ραντεβού τους ώστε να κάνουν την πρώτη δόση. Διαφορετικά, κάθε μήνα θα επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ.

Δηλαδή: εάν παρέλθει ο ΧΡΟΝΟΣ μέσα στον οποίο πρέπει να γίνει ο εμβολιασμός, για όλους τους μη εμβολιασμένους πολίτες άνω των 60 ετών, και άρα έχουμε μη έκδοση ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ, κάθε μήνα θα επιβάλλεται πρόστιμο σε ΧΡΗΜΑ, ως αντίτιμο ΥΓΕΙΑΣ. (I)

Η πρόταση αυτή, δυνητικά, μπορεί να γίνει: εάν παρέλθει ο ΧΡΟΝΟΣ μέσα στον οποίο πρέπει να γίνει ο εμβολιασμός, για όλους τους μη εμβολιασμένους πολίτες άνω των 12 ετών, και άρα έχουμε μη έκδοση ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ, κάθε μήνα θα επιβάλλεται πρόστιμο σε ΧΡΗΜΑ, ως αντίτιμο ΥΓΕΙΑΣ. (II)

Ή μπορεί να συνεχιστεί ως εξής: εάν παρέλθει ο ΧΡΟΝΟΣ μέσα στον οποίο πρέπει να γίνει ο εμβολιασμός νέας δόσης, για όλους τους εμβολιασμένους πολίτες άνω των 60 ετών, και άρα έχουμε μη ανανέωση ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ, κάθε μήνα θα επιβάλλεται πρόστιμο σε ΧΡΗΜΑ, ως αντίτιμο ΥΓΕΙΑΣ. (III)

Και να ολοκληρωθεί ως εξής: εάν παρέλθει ο ΧΡΟΝΟΣ μέσα στον οποίο πρέπει να γίνει ο εμβολιασμός νέας δόσης, για όλους τους πολίτες, και άρα έχουμε μη ανανέωση ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ, κάθε μήνα θα επιβάλλεται πρόστιμο σε ΧΡΗΜΑ, ως αντίτιμο ΥΓΕΙΑΣ. (IV)

Θυμίζω πως στις 18 Νοεμβρίου είχαμε την ανακοίνωση της παύσης ισχύος του πιστοποιητικού για εμβολιασμένους πολίτες άνω των 60 ετών, και το περιθώριο ενός μηνός για τον εμβολιασμό τους με την 3η δόση. Περίπου μια εβδομάδα πριν από αυτή την ανακοίνωση, και συγκεκριμένα στις 10 Νοεμβρίου, είχα θέσει το ζήτημα της λήξης διάρκειας ισχύος και της μη ανανέωσης του ατομικού ψηφιακού πιστοποιητικού, στο κείμενο με τίτλο Ψηφιοποίηση, χρόνος και πανδημία. Σύντομη αναφορά

Η ανακοίνωση της 18ης Νοεμβρίου ήταν η πρόταση III, δίχως το πρόστιμο σε χρήμα ως αντίτιμο υγείας, και αποτέλεσε προμήνυμα της πρότασης I. Η σημερινή ανακοίνωση, της 30ης Νοεμβρίου, δηλαδή η πρόταση I, αποτελεί προάγγελμα γενικής εφαρμογής του μέτρου σε όλους τους πολίτες άνω των 60 ετών, δηλαδή της πρότασης III ολοκληρωμένης όπως ακριβώς την περιγράφω. 

Η πρόταση ΙΙ, δηλαδή η επιβολή του μέτρου σε όλους τους μη εμβολιασμένους πολίτες άνω των 12 ετών θα μπορούσε να αποτελέσει, αφενός πιθανή μελλοντική εξέλιξη, καθώς το μόνο που την διαφοροποιεί από την πρόταση I είναι η ηλικία και τίποτε άλλο, αφετέρου προμήνυμα για την πρόταση IV. Ωστόσο, αυτό στο οποίο  θέλω να εστιάσω, ολοκληρώνοντας, είναι το εξής: Εάν αφαιρέσουμε όλα τα υγειονομικά στοιχεία από την πρόταση IV ―ας υποθέσουμε ότι η υγειονομική διαχείριση της πανδημικής κρίσης θα έχει πετύχει στο μέλλον (εδώ μπορείτε να βρείτε περισσότερα κείμενα σχετικά με διάφορες εκφάνσεις και την τομή που επιφέρει η διαχείριση της πανδημίας)―, τότε θα έχουμε την εξής πρόταση: εάν παρέλθει ο χρόνος ισχύος του ψηφιακού πιστοποιητικού, κάθε μήνα μετά από τη μη ανανέωσή του, θα επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο

.~`~.

Αν θεωρείτε πως ο χρόνος που αφιερώνεται και οι ιδέες που εκφράζονται έχουν αξία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί Donate, προκειμένου να συμβάλλετε στην απρόσκοπτη συνέχιση του εγχειρήματος της Κοσμοϊδιογλωσσίας. Ευχαριστώ.


30 | 11 | 2 μ.Κ (Year ΙΙ AQ) | 2021