29 Νοεμβρίου 2021

Η ζωή και τα όνειρα είναι σελίδες ενός και του αυτού βιβλίου.


29 | 11 | 2 μ.Κ (Year ΙΙ AQ) | 2021

Μουσική Συνοδεία


Οι Βέδες και οι Πουράνες δεν βρίσκουν για όλη την γνώση του πραγματικού κόσμου, τον οποίον ονομάζουν «ιστό της Μάγια», καλύτερη προσομοίωση και δεν χρησιμοποιούν καμία πιο συχνά από αυτή του ονείρου. Ο Πλάτων λέει συχνά ότι οι [κοινοί] άνθρωποι ζούνε μόνο σε όνειρο, ενώ ο φιλόσοφος είναι ο μόνος που προσπαθεί να είναι ξύπνιος. Ο Πίνδαρος πάλι λέει: σκιᾶς ὄναρ ἄνθρωπος (ο άνθρωπος είναι όνειρο μιας σκιάς), ο δε Σοφοκλής: Διότι βλέπω εμείς όλοι οι ζώντες τίποτε να μην είμαστε παρά είδωλα μόνο ή φευγαλέες σκιές.

ὁρῶ γὰρ ἡμᾶς οὐδὲν ὄντας ἄλλο πλὴν
εἴδωλ᾽ ὅσοιπερ ζῶμεν ἢ κούφην σκιάν.
                                                             Αἴας 125

Μαζί μ' αυτόν, ο Σαίξπηρ είναι ο πιο αξιοσέβαστος:

We are such stuff
As dreams are made of, and our little life
Is rounded with a sleep
                                                The Tempest, πράξη Δ΄, 1

Τέλος, ο Καλντερόν ήταν τόσο κυριευμένος από την άποψη αυτή ώστε προσπάθησε να την εκφράσει μ' ένα μεταφυσικό τρόπον τινά δράμα, το La vida es sueño.

Μετά τα πολλά αυτά αποσπάσματα των ποιητών, ας μου επιτραπεί κι εμένα να εκφραστώ με μια μεταφορά. Η ζωή και τα όνειρα είναι σελίδες ενός και του αυτού βιβλίου. Η συνεκτική ανάγνωση ονομάζεται «πραγματική ζωή». Όταν όμως η εκάστοτε ώρα της ανάγνωσης (η ημέρα) έχει φτάσει στο τέλος της και αρχίζει εκείνη της ανάπαυσης, συχνά εξακολουθούμε να ξεφυλλίζουμε χαλαρά και ανοίγουμε το βιβλίο πότε στην μια και πότε στην άλλη σελίδα, χωρίς τάξη και συνοχή. Συχνά, πρόκειται για μια σελίδα που έχουμε ήδη διαβάσει, συχνά πάλι για μια που δεν γνωρίζουμε ακόμη, πάντοτε όμως από το ίδιο βιβλίο. Μια τέτοια σελίδα που διαβάσαμε μεμονωμένα ναι μεν δεν συνδέεται με την συνεκτική ανάγνωση, όμως δεν υστερεί και τόσο πολύ σε σχέση με αυτήν, αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι και το όλον της συνεκτικής ανάγνωσης επίσης αρχίζει και τελειώνει εξαίφνης, ούτως ώστε πρέπει να θεωρείται μια μεγαλύτερη απλώς μεμονωμένη σελίδα.

Παρότι λοιπόν τα μεμονωμένα όνειρα διακρίνονται από την πραγματική ζωή ακριβώς δια του ότι δεν συναποτελούν μέρος της συνέχουσας την πραγματική ζωή αλληλουχίας της εμπειρίας (και η μετάβαση από τον ύπνο στην εγρήγορση την διάκριση αυτή σηματοδοτεί), μολαταύτα ακριβώς η εν λόγω αλληλουχία προσιδιάζει στην πραγματική ζωή ως η μορφή της, το δε όνειρο έχει κι αυτό να παρουσιάσει κατ' αντιδιαστολή μια αλληλουχία εντός του. Εάν τώρα τοποθετηθούμε έξω και από τα δύο για να τα κρίνουμε, δεν θα βρούμε στην ουσία τους καμία ορισμένη διαφορά κι έτσι θα αναγκαστούμε να παραδεχτούμε αυτό που είπαν οι ποιητές, ότι η ζωή είναι ένα μεγάλης διάρκειας όνειρο.

Arthur Schopenhauer

Ο Κόσμος ως Βούληση και Παράσταση
.~`~.

29 | 11 | 2 μ.Κ (Year ΙΙ AQ) | 2021