3 Αυγούστου 2020

Με την τέχνη δημιουργήθηκε αυτός ο μέγας Λεβιάθαν, που άλλο δεν είναι παρά τεχνητός άνθρωπος.


3 | 8 | 1 μ.Κ (Year Ι AQ) | 2020

Μουσική Συνοδεία


Τη φύση (ήτοι την τέχνη με την οποία ο Θεός έφτιαξε και κυβερνά τον κόσμο) η τέχνη του ανθρώπου τη μιμείται, όπως σε πολλά άλλα πράγματα, έτσι και ως προς το ότι μπορεί να κατασκευάσει ένα τεχνητό ζώο. Εφόσον η ζωή δεν είναι παρά μία κίνηση μελών του σώματος, με απαρχή της κάποιο κύριο εσωτερικό μέλος, γιατί δεν θα μπορούσαμε άραγε να πούμε ότι όλα τα αυτόματα (μηχανές που κινούνται από μόνες τους, με ελατήρια και τροχούς, όπως ένα ρολόι) διαθέτουν τεχνητή ζωή; Διότι τι άλλο είναι η καρδιά, αν όχι ελατήριο, τα νεύρα ισάριθμες χορδές και οι κλειδώσεις ισάριθμοι τροχοί, που μεταδίδουν κίνηση σε όλο το σώμα σύμφωνα ακριβώς με το σκοπό του κατασκευαστή; Η τέχνη προχωρεί ακόμα παραπέρα, μιμούμενη εκείνο τα έλλογο και ανυπέρβλητο έργο της φύσης, τον άνθρωπο. Πράγματι, με την τέχνη δημιουργήθηκε αυτός ο μέγας Λεβιάθαν, ο αποκαλούμενος πολιτική κοινότητα ή κράτος, στα λατινικά civitas, που άλλο δεν είναι παρά τεχνητός άνθρωπος.

Είναι, βεβαίως, αυτός μεγαλύτερος και ισχυρότερος από τον φυσικό άνθρωπο, στην προστασία και υπεράσπιση του οποίου αποσκοπεί. Η κυριαρχία αποτελεί την τεχνητή ψυχή αυτού του τεχνητού ανθρώπου, εμφυσώντας ζωή και κίνηση σ' ολόκληρο το σώμα. Οι δημόσιοι λειτουργοί και οι υπόλοιποι δικαστικοί και εκτελεστικοί αξιωματούχοι είναι οι τεχνητές κλειδώσεις του. Η ανταμοιβή και η τιμωρία, προσδένοντας κάθε άρθρωση και μέλος στην έδρα της κυριαρχίας και παρωθώντας στην εκτέλεση του καθήκοντος, αποτελούν τα νεύρα του, τα οποία επιτελούν την ίδια λειτουργία στο φυσικό σώμα. Τα αγαθά και τα πλούτη όλων των ξεχωριστών μελών του αποτελούν την ισχύ του. Στη salus populi, την ασφάλεια του λαού έγκειται το έργο του. Οι σύμβουλοι, που τον πληροφορούν για όλα, όσα πρέπει να γνωρίζει, συνθέτουν τη μνήμη του. Η ευθυδικία και οι νόμοι συγκροτούν τον τεχνητό Λόγο και τη Βούλησή του. Η ομόνοια είναι η υγεία του, η ανταρσία η ασθένεια του και ο εμφύλιος πόλεμος ο θάνατος του. Τέλος, οι συμφωνίες και οι συμβάσεις, με τις οποίες τα μέρη αυτού του πολιτικού σώματος αρχικά δημιουργήθηκαν, συστάθηκαν και συνενώθηκαν, μοιάζουν με το «γενηθήτω» ή το «ποιήσωμεν άνθρωπον», που εξήγγειλε ο Θεός στη δημιουργία.

Για να περιγράψω τη φύση αυτού του τεχνητού ανθρώπου θα εξετάσω, Πρώτον, την ύλη και τον τεχνίτη της, που είναι αμφότερα ο άνθρωπος. Δεύτερο, με ποιο τρόπο και με ποιες συμβάσεις γίνεται, ποια είναι τα δικαιώματα και ποια η νόμιμη ισχύς ή εξουσία του κυρίαρχου, καθώς και τι συντηρεί ή καταλύει τούτη την τελευταία. Τρίτον, τι είναι μια χριστιανική πολιτική κοινότητα. Τέλος, τι είναι το βασίλειο του σκότους.


Thomas Hobbes 

Λεβιάθαν 
ή