29 Νοεμβρίου 2018

300 χρόνια τώρα - 300 χρόνια μετά.
.~`~.
~
`.


.~`~.