27 Ιουνίου 2021

Άνθρωπος, πόλεις και περιβάλλον.


27 | 6 | 2 μ.Κ (Year ΙΙ AQ) | 2021

Μουσική Συνοδεία


Όσο μεγαλύτερες οι πόλεις στις οποίες ζει ο άνθρωπος τόσο μεγαλύτερη η ιδέα που έχει για τον εαυτό του, και τη δύναμη του ― και τόσο εντονότερη η απώθηση της ιδέας της μικρότητάς του και βαθύτερη η λήθη της εξάρτησής του από το φυσικό του περιβάλλον.

Ο άνθρωπος της μεγαλούπολης, της παγκόσμιας πόλης, της κοσμόπολης δεν αντέχει την ιδέα πως η φύση του θυμίζει πόσο μικρός είναι. Πως όλα όσα έχει κατασκευάσει για τον εαυτό του, στο δομημένο και αστικό περιβάλλον του, εξαρτώνται έμμεσα ή άμεσα και σε τελική ανάλυση από το φυσικό περιβάλλον.

Η τεχνολογία είναι το παιχνίδι του ανθρώπου των παγκόσμιων μητροπολιτικών κέντρων, μέσω του οποίου πιστεύει πως το υποσύνολο (δομημένο περιβάλλον) μπορεί να υπερκεράσει και να αντιμετωπίσει τις συνέπειες που προκαλούνται στο σύνολο (φυσικό περιβάλλον).

Ίσως να λησμονεί ότι στην ανθρώπινη ιστορία έχουν εγκαταλειφθεί αμέτρητες φορές άπειρα δομημένα και αστικά περιβάλλοντα (εγκαταλείψεις που συνήθως συμβάδιζαν με την πτώση και κατάρρευση κοινοτήτων, συστημάτων και οντοτήτων, δηλαδή κοινωνικών σχηματισμών, αυτοκρατοριών και πολιτισμών), όμως το φυσικό περιβάλλον παραμένει πάντοτε ένα και συνεχές ― σε αντίθεση με τα διαχρονικά πολλαπλά και ασυνεχή δομημένα-αστικά περιβάλλοντα και παρά τα σύγχρονα τεχνολογικά παιχνίδια του ανθρώπου με τη φύση.~ . ~


.~`~.

Αν θεωρείτε πως ο χρόνος που αφιερώνεται και οι ιδέες που εκφράζονται έχουν αξία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί Donate, προκειμένου να συμβάλλετε στην απρόσκοπτη συνέχιση του εγχειρήματος της Κοσμοϊδιογλωσσίας. Ευχαριστώ.


27 | 6 | 2 μ.Κ (Year ΙΙ AQ) | 2021