2 Νοεμβρίου 2017

Σχολιασμός.• Στις αρχές του 19ου αιώνα, η Βρετανία (η Πρωσσία) και η Ρωσσία σταμάτησαν και συνέθλιψαν τη Γαλλία του Ναπολέοντα.

• Στον 20ο αιώνα, οι Η.Π.Α (η Βρετανία) και η Ρωσσία σταμάτησαν και συνέθλιψαν τη Γερμανία του Χίτλερ.

• Ψυχροπολεμικά, κατά τη διάρκεια του διπολισμού, είχαμε τον ιδεολογικό πόλεμο με πυρήνα τις Η.Π.Α και τη Ρωσσία.

• Στα μέσα της ψυχροπολεμικής περιόδου, οι Η.Π.Α προσεγγίζουν την Κίνα εις βάρος της Ρωσσίας.

• Μεταψυχροπολεμικά, στις αρχές του 21ου αιώνα, έχουμε την ανάπτυξη της συνέργειας Κίνας και Ρωσσίας, στο άλλο άκρο της οποίας βρίσκονται οι Η.Π.Α.


Ποιά είναι η μόνη χώρα που παραμένει σταθερά, συνεχώς και ανελλιπώς σε όλα τα ζευγάρια και τα στρατηγικά τρίγωνα όλων των κρίσιμων ιστορικών περιόδων και αναμετρήσεων;

Μελλοντικά, μόλις και εφόσον υπάρξει ευκαιρία και χρόνος, θα επιχειρήσουμε μια σύντομη και μεστή σύνοψη γι' αυτή τη χώρα-άξονα της παγκόσμιας ιστορίας που ακούει στο όνομα, Ρωσσία.


Επισήμανση
Ως προς τα πιο ευρωκεντρικά πράγματα: Είναι ασφαλώς και η ιστορική εμπειρία, τα αποτελέσματα και τα διδάγματα των πρώτων δύο αντιπαράθεσεων, που θα συμβάλλουν στη δημιουργία του λεγόμενου ΓαλλοΓερμανικού Άξονα (και στις περί «Ευρώπης» ιδεολογικές επικαλύψεις). Πάντα, όπως έχουμε επισημάνει εδώ και χρόνια, σχεδόν από την αρχή της παρουσίας μας στο διαδίκτυο, μια ατλαντική δύναμη (Βρετανία, Η.Π.Α) - στο τέλος και με μισή καρδιά - συνεργάζεται με την συγκεκριμένη δύναμη που δεσπόζει στην Ευρασία. Τη Ρωσσία. Πιο συγκεκριμένα την αυτοκρατορική Ρωσσία τον 19ο, τη σοβιετική Ρωσσία τον 20ο αιώνα. Τον 19ο αιώνα, η Βρετανία επικράτησε επί της Γαλλίας με τη βοήθεια της (αυτοκρατορικής) Ρωσσίας. Τον 20ο αιώνα, οι Η.Π.Α επικράτησαν επί της Γερμανίας με τη βοήθεια της (σοβιετικής) Ρωσσίας. Ο 19ος αιώνας θεωρήθηκε ο αιώνας της Βρετανίας (αν και για αρκετούς πλέον κάτι τέτοιο είναι αμφισβητήσιμο). Ο 20ος αιώνας θεωρήθηκε ο αιώνας των Η.Π.Α (εν πολλοίς). Ο 21ος αιώνας;... (ξεκινά με την συνέργεια Κίνας και Ρωσσίας, η οποία έρχεται να μεταβάλλει εσωτερικά τις παγκόσμίου βεληνεκούς, βαρύτητας και εκτοπίσματος τριγωνικές σχέσεις που αναπτύχθηκαν ανάμεσα σε Η.Π.Α και Κίνα εις βάρος της Ρωσσίας, από τη δεκαετία του 1970 και ύστερα - με απαρχή το λεγόμενο Sino-Soviet ή ΡωσσοΚινέζικο split, 1960-1989).