5 Ιουλίου 2017

5 Ιουλίου 2017.


Έγραφα και διαβάζατε, πριν από δύο και πλέον χρόνια (σε σημείωμα με τίτλο Θάλασσες και γεωγραφικές λειτουργικότητες της Ευρώπης. Εισαγωγή):

Με ποιο τρόπο η Βαλτική μπορεί να συνδέεται με την Αδριατική, μέσω της χερσαίας γεωπολιτισμικής ΣλαβοΡωμαιοκαθολικής γέφυρας το έθιξα σε προηγούμενο κείμενο [Από τον Κόλπο του Kattegat και τα Στενά Skagerrak στις Δαλματικές ακτές. Παράδειγμα σύνδεσης γεωγραφίας και (γεω)πολιτισμού]. Η σύνδεση της Βαλτικής με τη Μαύρη Θάλασσα γίνεται μέσω Ρωσίας, και παλαιότερα είχε γίνει προσπάθεια να επιτευχθεί με άξονα τις Πολωνία-Λιθουανία (Intemarium) και τη Γερμανία (όλες οι ανατολικές απόπειρες επέκτασης που σχετίζονται και με τους δύο παγκόσμιους πολέμους συμπεριλαμβανομένης της Μεσευρώπης και στις μέρες μας της επιρροής που ασκεί η επέκταση της Ε.Ε - με τη Ρουμανία να κατέχει εξέχουσα θέση).

Διαβάζω: Trump will attend a summit of the Three Seas Initiative... the Three Seas Initiative—a project designed to unite the region of Europe between the Baltic, Adriatic, and Black Sea through energy infrastructure—should be a strategic priority for the new US administration... “The area between the Adriatic, the Baltic and the Black Sea is the lifeblood of Europe,”... The Three Seas Initiative aims to unite the twelve European Union countries in Central and Eastern Europe by creating a North-South infrastructure in the telecommunications, energy, and transportation sectors...


Τέλος, πρόσφατα διαβάσατε για: ''οδικά, ναυτικά και ενεργειακά δίκτυα, που δεν αποτελούν τίποτα περισσότερο παρά επαναφορά, επανεύρεση ή επανακάλυψη -σε νέα γεωοικονομική ή άλλη μορφή- γεωφυσικών ιστορικών σχέσεων και παλαιών εμπορικών οδών''.

Σημειώσεις
[-] Ο Trump θα επισκεφτεί την Πολωνία μεθαύριο, πριν παρευρεθεί στη Σύνοδο G20 (μιας και η ομάδα G8 που έγινε G7 είναι αδιάφορη - εκτός από διαιρεμένη) η οποία θα γίνει στο Αμβούργο.

[-] Έχουμε θίξει αυτές τις θεματικές κατά το παρελθόν (σύνδεση περιοχών, κλειστών θαλασσών κ.λπ ή πιο συγκεριμένα Βαλτική, Αδριατική, Εύξεινος κ.ο.κ) αλλά μπορεί να επανέλθουμε μελλοντικά.

[-] Πρώτον, οι πρωτοβουλίες αυτές, μεταξύ άλλων, στρέφονται εις βάρος της Ρωσσίας και προς εξισορρόπηση της Γερμανίας και δεύτερον, επιδιώκουν την εγκαθίδρυση ενός περισσότερο ατλαντικού ή αγγλοαμερικανικού πεδίου επιρροής εντός Ε.Ε. Σε ό,τι αφορά το πρώτο και σε σχέση με την Πολωνία, δεν είναι δίχως λόγο, καθως δύσκολα μπορεί να κατηγορήσει κανείς την Πολωνία με αυτά που έχει περάσει τους δύο περίπου τελευταίους αιώνες από Γερμανούς, Αυστριακούς και Ρώσσους (την έχουν εξαφανίσει ή διαιρέσει τουλάχιστον τρεις φορές και στον δεύτερο παγκ. πόλεμο είχε τις μεγαλύτερες απώλειες αναλογικά με τον πληθυσμό της, έχασε περίπου το 1/5 του πληθυσμού της). Οι απόψεις περί μεγαλοϊδεατισμού, οι οποίες εδράζονται στην ιστορία της Πολωνολιθουανικής Κοινοπολιτείας, αυτο δεν το άλλαζουν (άλλωστε ιστορικά οι Γερμανοί και οι Ρώσσοι δεν ήταν «μικρόϊδεατιστές»). Μια ολόκληρη περιοχή, αυτή η αοριστία κενή περιεχομένου που έχουμε μάθει να ονομάζουμε «ανατολική Ευρώπη» -πέρα απ' ό,τι έγινε πειραματικό εργαστήριο στις αρχές του 20ου αιώνα-, υποτιμήθηκε και εξαφανίστηκε ιστοριογραφικά, μεταβλήθηκε σε μια μαύρη τρύπα -με τα περί νεωτερικότητας- κατά την οικοδόμηση μιας ευρωκεντρικής ιστοριογραφίας και επιβολής ενός γαλλο/άγγλο/γερμανο-κεντρισμού (ο μέσος «νεωτερικός» λίγα πράγματα γνωρίζει για τα ανατολικά της γραμμής Γερμανίας-Αυστρίας ενώ σε αρκετές περιπτώσεις νομιζει ότι εκεί σταματάει ο πολιτισμός). Κάποια στιγμή θα πρέπει να καταλάβουμε πως δεν υπάρχουν μονάχα οι Άγγλοι, οι Γάλλοι και οι Γερμανοί στην ευρωπαϊκή ήπειρο και ιστορία. Η ουσία της ανάρτησης όμως δεν είναι η Πολωνία.

Η ουσία της ανάρτησης βρίσκεται στην επαναφορά, επανεύρεση ή επανακάλυψη γεωφυσικών ιστορικών σχέσεων και στην λειτουργική επανασύνδεση περιοχών. Τέλος, όλα τα προηγούμενα, η συγκεκριμένη ανάρτηση, είναι αφορμή προκειμένου να θυμηθούμε και να ξαναδιαβάσουμε το κείμενο Θάλασσες και γεωγραφικές λειτουργικότητες της Ευρώπης. Εισαγωγή.