6 Μαΐου 2017

Σχολιασμοί (6 Μαΐ 2017).

I
Καλά, δεν αναμένουμε να ξεκινήσει οποιαδήποτε μεταβολή, να διαταραχθεί ο ελλαδικός βούρκος, από τη χωματερή, δηλαδή από το αναβιωμένο δουκάτο, των Αθηνών. Είθε να εγερθεί η Θεσσαλονίκη και να μεταβάλλει το κρατίδιο-δουκάτο των Αθηνών σε ηγεμονία φόρου υποτελής (και όχι μονο) στη Νύμφη του Θερμαϊκού. Όπως περίπου συνέβη, όχι μονάχα κατά την αρχαιότητα, αλλά και κατα τη λατινο-φραγκοκρατία (τη β' περίοδο της οποίας ζουμε σήμερα) και τα νεώτερα χρόνια.
Σημειώσεις
[-] Τώρα που το ξανασκέφτομαι. Καλύτερα το προηγούμενο να εκληφθεί ως πολιτικό-ιστορικό χιουμόρ. Διότι αν το στοχαστεί κανείς λίγο βαθύτερα, μπορεί και να αρχίσει να... προβληματίζεται.

[-] Ωχ Παναγίτσα μου. Σκέφτομαι σήμερα το Δεσποτάτο της Ηπείρου, το Βασίλειο της Θεσσαλονίκης, το Δουκάτο των Αθηνών και την Αυτοκρατορία της Νίκαιας και ανησυχώ...

[-] Σοβαρά τώρα. Δεν υπάρχει μια βαθύτερη ιστορική ματιά, πέρα από την περίοδο του Φιλίππου και του Αλέξανδρου, σε αυτή τη δυναμική γεω-ιστορική σχέση.


II
Η ελληνική ναυτιλία - οι ισχυρότεροι παράγοντες της, αν όχι όλοι - θα πρέπει να συνάψει μια στρατηγική συμμαχία με τη Θεσσαλονίκη, η οποία θα πρέπει να μεταβληθεί σε μητροπολιτική εδαφική της βάση.
Επισημάνσεις
[-] Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί, ενώ η Θεσσαλονίκη βρίσκεται εγγύτερα στην ευρωπαϊκή ενδοχώρα και τον Εύξεινο, έπρεπε το λιμάνι του Πειραιά να αναβαθμιστεί (Κίνα) και τα προϊόντα που προορίζονται για τις ευρωπαϊκές αγορές, να διατρέχουν σιδηροδρομικώς ή οδικώς επιπλέον χιλιόμετρα;

[-] Τα ιταλικά λιμάνια που είναι υποψήφια για τον ναυτικό Δρόμο του Μεταξιού, βρίσκονται στο βορρά (Τεργέστη, Γένοβα) και όχι στο κέντρο ή το νότο της Ιταλίας.

[-] Μιλούν αρκετοί για δυσμορφίες και προβλήματα κομμάτων και κράτους στην Ελλάδα, δίχως να βλέπουν στοιχειώδη ζητήματα διαμόρφωσης της αστικής, χωροταξικής και κρατικής δομής και εξέλιξης της χώρας. Τι να καταλάβεις για το κομματικό σύστημα και τη γενικότερη εξέλιξη και αναπτυξιακή προοπτική της Ελλάδας, αν δεν βλέπεις αυτά τα στοιχειώδη πράγματα;


III
Βαριέμαι την «Ευρώπη» (και τη Χωματερή, το αναβιωμένο Δουκάτο, των Αθηνών).


IV
Είθε να εγερθεί ο Κρητικός, ο Κυπριακός, ο Ηπειρώτικος, ο Ποντιακός και Μακεδονικός Ελληνισμός, ο Περιφερειακός (εθνοκρατικά και εξωελλαδικά) και Απόδημος Ελληνισμός και να συγκρουστούν με το αναβιωμένο Δουκάτο-Κρατίδιο των Αθηνών.