13 Ιανουαρίου 2017

Μια διαφορετική παγκοσμιοποίηση: Γλώσσα, δημογραφική δομή και διαδίκτυο.


Why Spanish Speaking Youtubers Are Taking Over YoutubeΤρεις συμπληρωματικές -έμμεσα σχετιζόμενες- επισημάνσεις από παλαιότερα κείμενα

I
Σε σχέση με τη Γερμανία, η Ισπανία... αποτελεί παγκόσμια γλωσσική υπερδύναμη, είτε σε επίπεδο υψηλής, είτε σε επίπεδο χαμηλής κουλτούρας (π.χ, η μόνη γλώσσα που ανταγωνίζεται την αγγλική στα πλαίσια της μαζικής μουσικής κουλτούρας είναι η ισπανική). Έχει υψηλή διείσδυση και επιρροή στον κινηματογράφο και την λογοτεχνία. Διαθέτει δημογραφικό και γεωγραφικό βάθος. Είναι μια γλώσσα που την μιλούν σε εξω-ευρωπαϊκούς χώρους νεανικές κοινωνίες. Αποτελεί κυρίαρχη γλώσσα - με διάφορες μορφές - σε 21 κράτη και την έχουν ως επίσημη γλώσσα οργανισμοί όπως ο Ο.Η.Ε, η Ε.Ε, η Αφρικανική Ένωση, ή Ένωση Νοτίων Αμερικανικών Εθνών (UNASUR), ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, η Mercosur, ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (Ο.Ο.Σ.Α) και η Λατινική Ένωση (Latin Union), στην οποία συμμετείχαν όλες οι ρομανικές γλωσσικά χώρες και παρατηρείτο το εξαιρετικά ενδιαφέρον φαινόμενο της σχεδόν ολοκληρωτικής ταύτισης ρομανικών γλωσσών και ρωμαιοκαθολικού θρησκεύματος (με ελάχιστες εξαιρέσεις κάποιες χώρες της Αφρικής, τη Ρουμανία και τις Φιλιππίνες) κ.λπ. Και κάθεται τώρα η ρωμαιοκαθολική Ισπανία να της κάνουν προτεσταντικού τύπου υποδείξεις για την μη παραγωγή βιδών ή πληκτρολογίων και την μη ορθή κατανομή κονδυλίων και φόρων. Τέλος πάντων... - Δυτικοευρωπαϊκό και μεσανατολικό τρίγωνο. Δημογραφική βαρύτητα (1950-2050).

Παρατηρείστε πως έμμεσα, στην προηγούμενη επισήμανση, συνδέεται και το θρήσκευμα με τη γλώσσα (σχεδόν ολοκληρωτική ταύτιση ρομανικών γλωσσών και ρωμαιοκαθολικού θρησκεύματος).


II

Η Κίνα, το 2014, είχε περίπου 630 εκατομμύρια χρήστες διαδικτύου (η Κίνα έχει το δικό της ''you tube''. Γενικότερα το διαδίκτυο -στο οποίο κινούμαστε εμείς- δεν είναι τόσο αυτονόητα «παγκόσμιο» όσο νομίζουμε). Δηλαδή περισσότερους χρήστες διαδικτύου από τον συνολικό πληθυσμό της Ε.Ε ή ολόκληρης της Βόρειας Αμερικής (Η.Π.Α, Μεξικό, Καναδάς).

Ο συνολικός πληθυσμός της Ευρωζώνης -η οποία αποτελείται από 19 εθνικά κράτη-, είναι περίπου 350 εκατομμύρια άνθρωποι (αυτός είναι ο συνολικός πληθυσμός, όχι οι χρήστες διαδικτύου). Η Ευρωπαϊκή Ένωση -η οποία αποτελείται από 28 εθνικά κράτη- έχει πληθυσμό περίπου 510 εκατομμύρια ανθρώπους. Ο πληθυσμός των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι περίπου 320 εκατομμύρια άνθρωποι (εκ των οποίων μάλιστα ένα ποσοστό, που κυμαίνεται από 10% έως 15% δεν μιλούν την αγγλοσαξονική).

Στην Ασία βρίσκεται το 45,7% των χρηστών διαδικτύου. Στην Ευρώπη το 19,2%. Στην Λατινική Αμερική το 10,5%, στη Βόρειο Αμερική το 10,2% και στην Αφρική το 9,8%. - Δύο σύντομα σχόλια περί Κίνας και «Κεντρικού Ισλάμ».


III
Σχεδόν όλα τα πλεονεκτήματα που διαθέτει μια χώρα όπως η Γαλλία, προέρχονται από το παρελθόν και όχι από το παρόν, π.χ: μόνιμη θέση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε (θα διευρυνθεί ή «μεταρρυθμιστεί». Για ποιόν λόγο στις μέρες μας η Γαλλία κατέχει μόνιμη θέση και όχι τόσες άλλες χώρες; Δεν υπάρχει επιχείρημα στο παρόν), εξω-ευρωπαϊκές κτίσεις και υπερπόντια δικαιώματα εκμετάλλευσης (Α.Ο.Ζ), πυρηνική δύναμη (παρόλο που αποτελεί κλειστό club, επίσης έχει de facto διευρυνθεί και διευρύνεται), η γαλλική ως μια από τις επίσημες γλώσσες του Ο.Η.Ε (Ίσως το σημαντικότερο «όπλο» της. Επίσης σε βάθος χρόνου θα διευρυνθούν. Ήδη έχουν προταθεί η ινδική, η βεγγαλική, η πορτογαλική και η τουρκική). Οι επίσημες γλώσσες του Ο.Η.Ε είναι έξι: η αγγλική (με περίπου 1,4 δις ομιλούντες προσεγγιστικά), η κινεζική (1,3 δις), η ισπανική (440-560 εκατομμύρια), η αραβική (420 εκατομμύρια), η ρωσική και η γαλλική (περίπου 220-270 εκατομμύρια). Εδώ φαίνονται - και σε ορισμένους ακόμη τομείς - οι πραγματικές αδυναμίες της Γερμανίας, από απόψεως κύρους, παγκοσμίου εκτοπίσματος, μαλακής ισχύος και ορισμένων ακόμη στοιχείων (η γερμανική ουσιαστικά αποτελεί μια τοπική ευρωπαϊκή γλώσσα που ομιλείται από 100 εκατομμύρια περίπου ανθρώπους). - Δυτικοευρωπαϊκό και μεσανατολικό τρίγωνο. Δημογραφική βαρύτητα (1950-2050).


Επιπλέον
i) Many U.S. Catholics will understand Pope Francis’ Spanish-language Mass. When Pope Francis leads Mass on Wednesday in Washington, D.C., he will speak not in English, but in his native Spanish. ii) What is the future of Spanish in the United States? With more than 37 million speakers, Spanish is by far the most spoken non-English language in the U.S. today among people ages 5 and older. It is also one of the fastest-growing, with the number of speakers up 233% since 1980, when there were 11 million Spanish speakers. (Pew Research Center)