31 Δεκεμβρίου 2016

I) Κοσμοϊδιογλωσσία: Δεκαπέντε (15) δημοφιλέστερα -επιλεγμένα από εσάς- για το 2016. II) Cosmoidioglossia: Ten (10) Most Read in 2016 (English). III) Δ`~. Κείμενα και σημειώματα μη ιδιαίτερα δημοφιλή που προτείνω..~`~.
I
Δεκαπέντε δημοφιλέστερα -επιλεγμένα από εσάς- για το 2016

1. Περί «αριστεράς και δεξιάς» με αφορμή το μεταναστευτικό-προσφυγικό.

2. Αναθεώρηση Συνθηκών.

3. Μετά, και πέρα, από το δημοψήφισμα στο Ηνωμένο Βασίλειο - Μέρος I.

4. Η ολοκλήρωση της Αμερικανικής Ηγεμονικής Περιόδου - μέρος α´.

5. Τρεις επισημάνσεις περί της Ρωμαϊκής - και της αποκαλούμενης «Βυζαντινής» - Αυτοκρατορίας (ενταγμένες στα πλαίσια της ευρωκεντρικής ιστοριογραφίας).

6. Πολύβιος, δημογραφία και σύγχρονη ερμηνευτική της αρνησιπαιδίας ή/και της ολιγοπαιδίας.

7. Εισαγωγή στην εποχή της μετα-εκκοσμίκευσης.

8. Δυτικοευρωπαϊκό και μεσανατολικό τρίγωνο. Δημογραφική βαρύτητα (1950-2050).

9. Αναθεωρώντας -σιωπηρά- τη Συνθήκη της Αμάσειας.

10. I) Αυτοκρατορίες, Εθνικά Κράτη, Αυτοκρατορία II) Ομερτά ή Ευρωπαϊκός Κώδικας Σιωπής.

11. Πέρα - και μετά - από το Παρίσι και τις Βρυξέλλες. Μέρος α΄.

12. I) Ετοιμαστείτε να επιτελέσετε το ανθρωπιστικό σας καθήκον II) Κρυπτόμενοι πίσω από φουστάνια III) Εσωτερικό σάπισμα και εξωτερική συνθηκολόγηση. Μια πορεία IV) Από το 2006 στο 2016. Συνήθεια της κατάπτωσης, ανοχή απέναντι στην παρακμή και αποσύνθεση.

13. Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο και Γαλλία - II: Ιστορικός κύκλος και κατάσταση του πυρήνα.

14. Το κίνημα της παγκόσμιας διακυβέρνησης (global governance).

15. Τρεις Σχολιασμοί (6 Νοεμβρίου 2016).


.~`~.
II
Ten Most Read in 2016 (English)

1. Germany and the New Global History of Secularism: Questioning the Postcolonial Genealogy.

2. The Epic Story of How the Turks Migrated From Central Asia to Turkey.

3. Russia’s Foreign Policy in a Historical Perspective, by Sergei Lavrov.

4. Sacred and Secular: Religion and Politics Worldwide (Cambridge University Press).

5. How Have the Modernization and Secularization Theses Shaped the Study of IR? (International Relations).

6. After Virtue: A Study in Moral Theory, by Alasdair MacIntyre.

7. The Rise and Fall of Anglo-America (Harvard University Press).

8. Shall the Religious Inherit the Earth? Demography and Politics in the Twenty-First Century.

9. The Collapse of the Liberal World Order.

10. Demographics as Destiny: Globalization and the Resurgence of Religion Through Fertility.


.~`~.
III
Μη ιδιαίτερα δημοφιλή επιλεγμένα-προτεινόμεναΕυχές για το νέο έτος

Δ`~.