19 Δεκεμβρίου 2016

19 Δεκεμβρίου 2016.

Τα επόμενα δύο εγχειρίδια προσφέρουν μια βασική εικόνα προκειμένου να αντιληφθεί κάποιος τι είναι Psychological Operations ή/και Psychological warfare (ψυχολογικές επιχειρήσεις/ψυχολογικός πόλεμος), την υφή, το χαρακτήρα και τη στοχοθεσία τους: Psychological Operations (Air Force Doctrine Document, 2-5.3) και Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms (Joint Publication 1-02). Δεν υπάρχει χρόνος για μετάφραση.

1.
Psychological Operations. Dictionary of Military and Associated Terms (JP 1-02, DOD), defines psychological operations (PSYOP) as:

Planned operations to convey selected information and indicators to foreign audiences to influence their emotions, motives, objective reasoning, and ultimately the behavior of foreign governments, organizations, groups, and individuals. The purpose of psychological operations is to induce or reinforce foreign attitudes and behavior favorable to the originator’s objectives.

2.
The objectives should be consistent with concurrent diplomatic, economic, political, informational, or multinational efforts. A key PSYOP objective is to decrease the enemy’s will to resist. The psychological dimension of warfare affects those fighting the battle, their political and military leaders and staffs, and the civilian population.

3.
PSYOP objectives can be categorized into three main areas: general, military operations other than war (MOOTW), and war (επιλεγμένα και ενδεικτικά).

Military Operations Other Than War
  • Diminish the legitimacy and credibility of the adversary political system.
  • Shift the loyalty of adversary forces and their supporters to friendly powers.
  • Gain and sustain foreign popular belief in, and support for, US and multinational goals and objectives.
  • Support and enhance foreign humanitarian assistance, foreign internal defense, and foreign nation assistance military operations.
  • Increase foreign popular support for US and multinational military operations.

War
  • Project the image of a strong, technologically superior, well-prepared US military force that will win on the battlefield and protect the US, its friends, and multinational partners whenever necessary.
  • Undermine confidence in adversary leadership.
  • Arouse foreign public opinion or political pressures for (or against) a military operation.

Σημείωση
Other PSYOP objectives: 1) General: - Obtain the cooperation of multinational partners and neutrals.- Reduce the efficiency of opposing forces.- Advance US or multinational efforts by modifying or influencing attitudes and behaviors of selected audiences. 2) Military Operations Other Than War: - Modify the behavior of selected target audiences toward US and multinational capabilities. - Publicize beneficial reforms and programs to be implemented after defeat of the adversary power. - Facilitate reorganization and control of occupied or liberated areas in conjunction with civil-military operations. 3) War: - Foster an understanding of US political policies, aims, and objectives.- Foster support for multinational operations.- Lower the morale and combat efficiency of adversary forces. - Increase the psychological impact of US and multinational combat power. - Influence the development of adversary strategy and tactics.