2 Ιουλίου 2016

Aberration.

Υπήρξαν μόλις 450 με 500 χρόνια (περίπου) κατά τα τελευταία 2000 χρόνια, χωρίς οι δύο πλευρές του Αιγαίου να βρίσκονται υπό ενιαία και κοινή πολιτική μονάδα. Τα υπόλοιπα 1500 με 1550 (περίπου) χρόνια, το Αιγαίο ήταν ενοποιημένο και οι δύο πλευρές του υπό καθεστώς ενιαίας και κοινής πολιτικής μονάδας.

.~`~.