22 Απριλίου 2015

I) Η «παγκόσμια απομόνωση» της Ρωσίας και II) κατά κεφαλήν Α.Ε.Π στην Ε.Ε (Νομοί).

I
The World is isolating Russia. As long as the World looks like this.


Ian Bremmer

II
Europe GDP per capita
Story within countries (Italy, Spain, UK) at least as important as Core v Periphery


Ian Bremmer

Τα άνωθεν αποτελέσματα καθρεφτίζονται και στις εκλογές των χωρών, όπου πλέον διαπιστώνεται έντονα η πολιτική ανάπτυξη μιας σχέσης κέντρου-περιφέρειας στο εσωτερικό τους και διαμορφώνονται ουσιαστικά δύο κομματικά συστήματα, ένα τοπικό ή περιφερειακό και ένα κεντρικό (π.χ. από τη μια η Αθήνα και από την άλλη η υπόλοιπη Ελλάδα). Στη Γαλλία επισημάνθηκε αυτό το «χάσμα» από αναλύσεις που έγιναν για τις επιδόσεις του Front National. Ανάλογες περιπτώσεις σε Ισπανία, Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο.