15 Απριλίου 2015

Τα αυτονόητα μας


Πολλές φορές τα αυτονόητα μας, οι προκείμενες μας ή ο τρόπος με τον οποίον ερμηνεύουμε τα συμβαίνοντα δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.

Ο Α' και ο Β' παγκόσμιος πόλεμος, οι οποίοι και οι δύο είχαν ως πυρήνα τους την ευρωπαϊκή ήπειρο, δεν οδήγησαν στην παγκόσμια ευρωπαϊκή ηγεμονία αλλά στο τέλος της, και στην ανάδυση της κυριαρχίας εξωευρωπαϊκών δυνάμεων (με κυριότερη τις Η.Π.Α). Το τέλος της Ε.Σ.Σ.Δ δεν οδήγησε στο «τέλος της ιστορίας» και στην πλανητική κυριαρχία της «Δύσεως», αλλά στο τέλος της «δυτικής» κυριαρχίας σε πλανητική κλίμακα όπως αυτή εκφράστηκε τους τελευταίους δύο αιώνες. Έτσι και η οικονομική ενοποίηση του πλανήτη δεν οδηγεί σε πολιτική ενοποίηση -όπως πιστεύουν ορισμένοι- αλλά σε πολιτικό κατακερματισμό.

Απέναντι στα αυτονόητα μας πρέπει πάντα να στεκόμαστε κριτικά. Τα στοιχεία και τα δεδομένα δεν κάνουν τίποτα, τα αυτονόητα μας τα κάνουν όλα.

.~`~.