7 Απριλίου 2015

Είπε ο Διδάσκαλος...Ι
Σε χώρα επικίνδυνη, μην εισέλθεις' σε χώρα ακυβέρνητη, μην εγκατασταθείς. Αν στο βασίλειο επικρατεί η Οδός, αναδείξου' αν στο βασίλειο δεν επικρατεί η Οδός, μείνε στην αφάνεια. Σε χώρα που επικρατεί η Οδός, είναι ντροπή να παραμείνεις φτωχός και άσημος' σε χώρα που δεν επικρατεί η Οδός, είναι ντροπή ν' απολαμβάνεις τιμές και πλούτη.

ΙΙ
Αν τα ονόματα δεν είναι ορθά, η γλώσσα δεν ταιριάζει με τα πράγματα. Εάν η γλώσσα δεν ταιριάζει με τα πράγματα, οι πράξεις μας δεν πετυχαίνουν. Εάν οι πράξεις μας δεν πετυχαίνουν, οι Τελετές κι η μουσική δεν ευδοκιμούν. Εάν οι τελετές και η μουσική δεν ευδοκιμούν, οι τιμωρίες και οι ποινές δεν βρίσκουν τον στόχο τους. Εάν οι τιμωρίες και οι ποινές δεν βρίσκουν τον στόχο τους, ο λαός δεν ξέρει που ν' ακουμπήσει χέρια και πόδια.


.~`~.