4 Νοεμβρίου 2013

Είπαν ή έγραψαν... για τον πολιτισμό και το παιχνίδι.


Κατά την ανάπτυξη ενός πολιτισμού η αγωνιστική λειτουργία φτάνει την ωραιότερη, καθώς και τη σπουδαιότερη, μορφή της στην αρχαϊκή φάση. Καθώς ένας πολιτισμός γίνεται όλο και πιο σύνθετος, πιο ποικίλος και πιο βαρύς, και καθώς η τεχνική της παραγωγής και της ίδιας της κοινωνικής ζωής οργανώνεται όλο και πιο περίτεχνα, το παλαιό έδαφος του πολιτισμού καλύπτεται σιγά-σιγά από μια πυκνή στιβάδα ιδεών, συστημάτων σκέψης και γνώσης, θεωριών, κανόνων και διατάξεων, ηθικών και συμβάσεων που έχουν χάσει τη σχέση τους με το παιχνίδι. Ο πολιτισμός, λοιπόν, σοβαροποιήθηκε περισσότερο' δεν αφήνει στο παιχνίδι παρά μόνο δευτερεύουσα θέση. Η ηρωϊκή εποχή τέλειωσε, και η αγωνιστική φάση φαίνεται κι αυτή να είναι κάτι που ανήκει στο παρελθόν.

Johan Huizinga

.~`~.