11 Ιανουαρίου 2014

Η «άμεση» και η «έμμεση» δύναμη.


Το ότι ο στρατός θα αντέξει την επίθεση του εχθρού και δεν θα υποστεί ήττα, εξασφαλίζεται με την ενεργοποίηση «έμμεσων» και «άμεσων» δυνάμεων. Οι «άμεσες» δυνάμεις καθηλώνουν ή δημιουργούν περισπασμό στον εχθρό. Οι «έμμεσες» ενεργούν όταν και όπου τα χτυπήματα τους δεν αναμένονται. Γενικά χρησιμοποιείστε την «άμεση» δύναμη για να απασχολήσετε τον εχθρό και την «έμμεση» για να νικήσετε.
Sun Tzu/Zi
孫子

.~`~.
Για περαιτέρω ιχνηλάτηση και πληρέστερη προοπτική