23 Νοεμβρίου 2013

Παρθενών: Αρχιτεκτονική και συντήρηση και Athens Tech Demo (Whiskytree for Siggraph 2013).


.~`~.
I
.~`~.
II
Παρθενών: Αρχιτεκτονική και συντήρηση

(τρίγλωσση έκδοση: ελληνικά, αγγλικά, ιαπωνικά)


.~`~.