17 Αυγούστου 2013

Τεχνοανθρωπολογικά μυθοπραγματιστικά ἀτάκτως ἐρριμμένα.Τα επίπεδα της ανεργίας εκεί που έγινε το κάτωθεν «live» κυμαίνονται στο 4%. Λίγο νοτιότερα κυμαίνονται στο 30%.
προτείνω πέρα από την εισαγωγή οπτικά, το τελευταίο 5αλέπτο λόγω της -συμβατικής και uplifting- ρυθμικόμελωδικότητας του -ακουστικά

...οι φιλόσοφοι απλά ερμήνευσαν τον κόσμο, εμείς τον αλλάζουμε...
(αναφώνησαν οι τεχνικοί προς τους φιλοσόφους)

Εμείς;;;...

...το πλανητικό κίνημα της σύγχρονης Τεχνικής είναι μια δύναμη το ιστορικά καθοριστικό μέγεθος της οποίας είναι ανυπολόγιστο...
Η Τεχνική είναι στην ουσία της κάτι το οποίο ο άνθρωπος αφ' εαυτού δεν δαμάζει... Η κυριαρχία του Συ-στήματος λέει:

ο άνθρωπος «στήνεται»,
διεκδικείται και προκαλείται από μια δύναμη, η οποία αποκαλύπτεται μέσα στην ουσία της Τεχνικής
και επί της οποίας αυτός καθ' εαυτόν δεν κυριαρχεί.
Martin Heidegger


Σχόλια από το βίντεο
«Silly robot trying to be human»
«It's soo good, it almost looks fake :O»
*

...η κατάργηση της τέχνης επιδιώκεται με την αναγωγή της στα ανόργανα-βιομηχανικά, αλλά ενίοτε και στα οργανικά υλικά, από τα οποία κατασκευάζεται εκάστοτε το καλλιτέχνημα. Εδώ ο καλλιτέχνης επιθυμεί να παραμερίσει όλα, όσα έχουν να κάνουν με την αισθητική, την ιστορία της τέχνης κ.λπ και ν' αποδεσμεύσει την εσωτερική εκφραστική δύναμη του υλικού του...


...Αφού πια συνειδητοποιήθηκε η επιφανειακότητα και η χρεοκοπία όλων των μορφών, επιδιώκεται τώρα η διείσδυση στα βάθη της ύλης για να αντληθεί από εκεί το αισθητικό ή ιδεολογικό μήνυμα.
Παναγιώτης Κονδύλης


*Αντιστοιχίες ανάμεσα σε ορισμένες εξελίξεις στο χώρο της μουσικής και των μαθηματικών

500 π.Χ

Μουσική
α) Εγκαθιδρύεται η σχέση ανάμεσα σε (ηχητικά) ύψη και μήκη χορδών. Η μουσική θεωρία έδωσε εδώ μια θαυμαστή ώθηση στη θεωρία αριθμών και τη γεωμετρία. Η μουσική επινοεί τις ατελείς κλίμακες.
β) Χωρίς μουσική αντιστοιχία

Μαθηματικά
α) Ανακάλυψη της θεμελιώδους σημασίας των φυσικών αριθμών και επινόηση των ρητών θετικών αριθμών (κλάσματα)
β) Επινόηση των άρρητων θετικών αριθμών, δηλαδή της τετραγωνικής ρίζας του 2 (θεώρημα του Πυθαγόρα)


300 π.Χ

Μουσική
Επινόηση των διαστημάτων ανιόντων, κατιόντων και μηδενικών υψών, στην προσθετική γλώσσα που εισήγαγε ο Αριστόξενος, ο οποίος επινόησε επίσης στη θεωρία μια χρωματική κλίμακα χρησιμοποιώντας ως μέτρο (ρήτρα) το ένα δωδέκατο του τόνου. Παράλληλα αναπτύσσεται η πολλαπλασιαστική (γεωμετρική) γλώσσα των διαστημάτων ύψους μεταφρασμένων σε όρους μηκών των χορδών (Ευκλείδης).
Η μουσική θεωρία αναδεικνύει έτσι, περισσότερο από δεκαπέντε αιώνες πριν τη μαθηματική ανακάλυψη του, τον ισομορφισμό ανάμεσα σε λογάριθμους (μουσικά διαστήματα) και εκθετικές συναρτήσεις (μήκη χορδών). Επίσης, προϊδέαση της θεωρίας ομάδων από τον Αριστόξενο.

Μαθηματικά
Ουδεμία αντίδραση από μέρους των μαθηματικών. Ο ρυθμός υπαγορεύεται από τη θεωρία αριθμών με την εφαρμογή της στη μουσική θεωρία και πρακτική, και εμφανίζει στασιμότητα για πάνω από δεκαπέντε αιώνες παρά την έννοια του απείρου και παρά τον ολοκληρωτικό και διαφορικό λογισμό που είχε ήδη διαβλέψει ο Αρχιμήδης.


1000 μ.Χ

Μουσική
Επινόηση της χωρικής διδιάστατης αναπαράστασης των υψών συναρτήσει του χρόνου με τη χρήση πενταγράμμου και σημείων (Guido d' Arezzo), τρεις αιώνες πριν τις συντεταγμένες του Ορέσμου και επτά αιώνες (1635-1637) πριν την υπέροχη αναλυτική γεωμετρία του Fermant και του Καρτέσιου.

Μαθηματικά
Ουδείς παραλληλισμός στα μαθηματικά
Ιάννης Ξενάκης

...η μαθηματική, δεν είναι η συμπαντική γλώσσα του Σύμπαντος, αλλά η γλώσσα των επιστημών του Σύμπαντος.
Κώστας Αξελός

*
**
*

Μόνον ένας θεός μπορεί πια να μας σώσει.
Martin Heidegger


Περί σώτήρος θεού
Me, myself and I
Me, myself and Technic
εξατομίκευση -ή μήπως αυτονόμηση;- των μέσων


Η φύση πεθαίνει έναν δεύτερο θάνατο από τα χτυπήματα της τεχνικής... Αλλά και ο θεός πεθαίνει επίσης, σκοτωμένος από τον άνθρωπο, που γίνεται κάτοχος του πτώματος του και προχωρεί έρποντας για την κατάκτηση της φύσης. Τι γίνεται όμως ο υιός της γης και του ουρανού, ο άνθρωπος; Τελειώνει επίσης; Σε ποιο χρονικό σημείο; Θα μπορούσε ο άνθρωπος να μεταμορφωθεί σ' ένα άλλο πλάσμα που θα τον διαδεχόταν;
Κώστας Αξελός

Posthumanism or post-humanism (meaning "after humanism" or "beyond humanism") is a term with five definitions:

- Antihumanism
- Cultural posthumanism: a cultural direction which strives to move beyond archaic concepts of "human nature" to develop ones which constantly adapt to contemporary technoscientific knowledge.
- Philosophical posthumanism: a philosophical direction which is critical of the foundational assumptions of Renaissance humanism and its legacy.
- Transhumanism: an ideology and movement which seeks to develop and make available technologies that eliminate aging and greatly enhance human intellectual, physical, and psychological capacities, in order to achieve a "posthuman future".
- Posthuman condition: the deconstruction of the human condition by critical theorists.

Συνέντευξη «pop» για το τώρα


Altruism, mutualism, humanism are the soft and slimy virtues that underpin liberal capitalism. Humanism has always been integrated into discourses of exploitation: colonialism, imperialism, neoimperialism, democracy, and of course, American democratization.
One of the serious flaws in Transhumanism is the importation of liberal-human values to the biotechno enhancement of the human. Posthumanism has a much stronger critical edge attempting to develop through enactment new understandings of the self and other, essence, consciousness, intelligence, reason, agency, intimacy, life, embodiment, identity and the body.
Shannon Bell

Ταινίες μικρού μήκους «anti-pop» για το μέλλον.~`~.

η φύση... μαθηματικοποιείται μέσα από μια θεωρητική και πρακτική δραστηριότητα, που ευθύς εξ' αρχής, έχει την τάση να την τεχνικοποιήσει. Η κυβερνητική τεχνικοποίηση δεν εμφανίζεται ωστόσο καθαρά -για όσους ξέρουν να βλέπουν- παρά τον καιρό ενός ορισμένου τέλους.
Κώστας Αξελός

I


II
From an early age, Kayn was influenced by information theorists rather than other composers, and it was as a result of this that he started using the term "cybernetic" when describing his music. Basically, Kayn would design networks of electronic equipment and then develop a system of signals and commands that it could obey and execute. Words like "melody", "harmony" and "rhythm" do not apply to Kayn's music. Music, supposedly, should have every detail defined by the composer.
Kayn insisted that his "cybernetic" music should regulate itself...


Οι κοινωνίες τότε μόνο βεβαιώνονται ότι υπάρχουν πραγματικά, όταν φαντάζονται τον εαυτό τους ως μυθικές υποστάσεις... Αν η αυτοκατανόηση της αστικής κοινωνίας μετά τον θάνατο του Θεού αναφερόταν σε μυθικές υποστάσεις όπως «Φύση», «Ιστορία» ή «Ανθρωπότητα», τώρα, μετά τον θάνατο του Ανθρώπου, η μαζική δημοκρατία αυτοστοχαρακτηρίζεται ως «δομή» ή «λειτουργικό σύστημα», που μπορεί να το συλλάβει και να το κατευθύνει κανείς μέσω της κυβερνητικής.
Παναγιώτης Κονδύλης

.~`~.
*
**
*

Η μεγάλη κοσμική Φύση κρατάει καλά τα μυστικά της, και η τεχνο-επιστημονική κατάληψη που επιχειρεί ο άνθρωπος, καταβυθίζεται, ύστερα από πολλές αποσαφηνίσεις, μέσα στον απροσμέτρητο κόσμο των μυστικών. Στο τέλος τέλος, εμείς είμαστε που περιπλανιόμαστε στη φύση (αυστηρά προσδιορισμένοι απ' αυτήν). Παρά η εξαιτίας των κατασκευών μας που την καταστρέφουν και τις οποίες με τη σειρά της θα καταστρέψει...


...Είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε ποτέ: όταν μιλάμε για τη Φύση, εμείς είναι που μιλάμε γι' αυτήν...
Της είναι ωστόσο απαραίτητος ο άνθρωπος;
Κώστας Αξελός

...παρά τις ιδεολογικές υπερασπίσεις της τεχνικής, το γόητρο της έχει μειωθεί στα τελευταία είκοσι χρόνια. Πρακτικά αποφασιστικό παραμένει ωστόσο το γεγονός ότι κανείς δεν έχει να προτείνει μια ρεαλιστική εναλλακτική λύση προς την τεχνική πρόοδο. Όσο καθαρότερα διαγράφεται πίσω από τον Προμηθέα ο μαθητευόμενος μάγος, τόσο εντείνεται η εξάρτηση από τις εμπνεύσεις του. Εμπιστεύεται κανείς την τεχνική χωρίς να την εγκωμιάζει και χωρίς να υπερβαίνει ολοκληρωτικά μιαν εσωτερική δυσπιστία... Η ελπίδα ως μορφή παραίτησης μοιάζει ψυχολογικά προσφορότερη διέξοδος, όταν θέλει κανείς να αποφύγει μορφές παραίτησης πολύ χειρότερες. Έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχουν πολλές δυνατότητες επιλογής.

Αν η τεχνική συνθηκολογήσει σε παγκόσμιο επίπεδο μπροστά στο δημογραφικό και στο οικολογικό βάρος, τότε σίγουρα μας περιμένει ο κανιβαλισμός. Υπ' αυτήν την έννοια ο ανθρωπισμός συνεχίζει να εξαρτάται από την τεχνική.


Αν παρ' όλα αυτά η τεχνική παραμένει ο έσχατος φύλακας του ανθρωπισμού,
ο λόγος είναι ότι στο μεταξύ άλλαξε ριζικά η σημασία του τελευταίου.
Παναγιώτης Κονδύλης


.~`~.
*
**
*

...το θέμα της κυριαρχούμενης από τις ανώνυμες δυνάμεις της Γραφειοκρατίας και της Τεχνοκρατίας, γιγάντιας κοσμόπολης, που μέσα της η πιο τέλεια υλική ευημερία θα συνοδεύεται από μια πλήρη εκμηδένιση της ψυχικής ζωής του ανθρώπου, διαπέρασε όλη την πενυματική ζωή του Μεσοπολέμου κι εκφράστηκε σ' όλες τις δυνατές μορφές από το μύθο του ανθρώπου-ρομπότ μέχρι τον κινηματογράφο (η ''Metropolis'' του Lang) και τα μυθιστορήμα του A. Huxley.

Αντίθετα προς αυτή την προμηθεική αντίληψη για τον άνθρωπο που έκανε τον 19ο αιώνα να πιστεύει ότι κάθε υλική πρόοδος, κάθε νίκη του ανθρώπου πάνω στη Φύση συνοδεύεται αυτόματα από ένα πληρέστερο εξανθρωπισμό των σχέσεων ανάμεσα στους ανθρώπους,

η εικόνα της τεχνικής προόδου παρουσιάστηκε με το αποκαλυπτικό εκείνο χρώμα με το οποίο ο Bosch
και ο Breughel ζωγράφιζαν τον Πύργο της Βαβέλ...


Ακούγεται μια ηχώ να προστάζει...
«Πρέπει να καταστρέψουμε τον κίονα»
*

...όσο ασφαλώς ήταν θεμιτό και αναγκαίο να καταγγελθει όλη η απάνθρωπη όψη αυτής της Τέλειας Ανθρωπότητας που ξέρουμε σήμερα ότι δεν είναι ένα ουτοπικό όνειρο, αλλά μια πολύ πραγματική δυνατότητα, όσο ήταν επιβεβλημένο να αντιταχθεί στην εποχή που μεταμόρφωσε τους στατιστικούς πίνακες σε αποκλειστικό κριτήριο του Καλού και του Κακού, η εικόνα της ολοκληρωτικής ψυχικής ερήμωσης που απειλεί τον άνθρωπο που ξέχασε το ουκ επ' άρτω μόνο ζήσεται ο άνθρωπος, άλλο τόσο είναι τραγικό να σκέφτεται κανείς ότι η εποχή που άκουσε αυτή τη σάτιρα του ανθρώπου-νικητή του Θανάτου, είναι η εποχή που ετοίμασε τον Παγκόσμιο Πόλεμο, ότι η εποχή που είδε αυτή τη γελοιοποίηση της υπερτέλειας υλικής ευημερείας, ήταν η εποχή της κρίσης υπερπαραγωγής και της φοβερής ανεργίας.
Κώστας Παπαϊωάννου

*
**
*

Είναι χρεία, η επόμενη δημοσίευση να σχετίζεται με την ομορφιά...
Επειγόντος προς τον -σωτήριο- μεσογειακό ήλιο και το νυχτερινό ανοιξιάτικο σεληνόφως...

.~`~.