13 Ιουλίου 2018

Δύο Σχολιασμοί.


I

Έχουν επισημανθεί κατά το παρελθόν παρεμφερή στοιχεία και μεγέθη αρκετές φορές από εδώ. Ας αναφερθούμε όμως μια ακόμη φορά, με αφορμή παραδείγματα που χρησιμοποιούν «καταξιωμένοι» πολιτικοί επιστήμονες και αναλυτές καθώς και αγαπημένα ονόματα διαμορφωτών πολιτικής: «Οι αριθμοί δεν είναι το παν, όμως επίσης δεν είναι σοφή η παντελής αγνόησή των νόμων της οικονομικής βαρύτητας», λέει ο κύριος [*]

• Χρήστες διαδικτύου ≈ Κίνα 770 εκατομμύρια / Η.Π.Α 290 εκ.

• Κάτοχοι smartphone ≈ Κίνα 715 εκατομμύρια / Η.Π.Α 225 εκ.

• Χρήστες διαδ. φορ. συσ. κιν. ≈ Κίνα 750 εκατομμύρια / Η.Π.Α 240 εκ.

• Χρήστες υπ. πληρ. κιν. ≈ Κίνα 525 εκατομμύρια / 50 εκ.


[*] Η φράση από τον Graham Allison, ο οποίος επινόησε και εισηγήθηκε τον όρο "Thucydides Trap" που έγινε πασίγνωστος στο διεθνοπολιτικό λεξιλόγιο τα τελευταία χρόνια. Ο όρος επινοήθηκε ως άμεση παραπομπή και αναφορά στο περίφημο χωρίο της Ιστορίας του Θουκυδίδη [ν], κατά το οποίο ερμηνεύεται και αιτιολογείται το ξέσπασμα του Πελοποννησιακού Πολέμου μέσω του φόβου που προξένησε στους Λακεδαιμόνιους η άνοδος και η συνεχώς αυξανόμενη δύναμη των Αθηνών. Όπου φόβος των Λακεδαιμόνιων ο φόβος των Αμερικανών και όπου άνοδος και συνεχώς αυξανόμενη δύναμη των Αθηνών, η Κίνα.

Αυτά τα 'G2' βέβαια και το γενικότερο 'mindset' που τα συνοδεύει, προωθούνται κυρίως από τις Η.Π.Α (βολεύουν και συνδέουν με τον ψυχροπολεμικό «διπολισμό») και είναι κάπως παραπλανητικά (άλλωστε τα συγκεκριμένα μεγέθη δεν παραπέμπουν ιδιαίτερα σε... G2), αλλά αυτή η επισήμανση αποτελεί μια διαφορετική ιστορία και θέμα άλλης δημοσίευσης, όχι της παρούσας.


[ν] Το απόσπασμα από το έργο του Θουκυδίδη:
τὴν μὲν γὰρ ἀληθεστάτην πρόφασιν, ἀφανεστάτην δὲ λόγῳ, τοὺς Ἀθηναίους ἡγοῦμαι μεγάλους γιγνομένους καὶ φόβον παρέχοντας τοῖς Λακεδαιμονίοις ἀναγκάσαι ἐς τὸ πολεμεῖν· αἱ δ᾽ ἐς τὸ φανερὸν λεγόμεναι αἰτίαι αἵδ᾽ ἦσαν ἑκατέρων, ἀφ᾽ ὧν λύσαντες τὰς σπονδὰς ἐς τὸν πόλεμον κατέστησαν.

II

Εφόσον κατά τη διάρκεια της επόμενης 10-15ετίας η Κίνα γίνει η μεγαλύτερη οικονομία στον πλανήτη, αυτή θα είναι η πρώτη φορά, είτε από την εποχή του Γεωργίου Γ΄ (1760-1820), δηλαδή του πρώτου Βασιλιά του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Ιρλανδίας, είτε από την εποχή της Βασίλισσας Βικτώριας (1837-1901), βασίλισσας του Ηνωμένου Βασιλείου Μεγάλης Βρετανίας και Ιρλανδίας και αυτοκράτειρας των Ινδιών, που ένα μη αγγλόφωνο, μη «δυτικό» και μη «δημοκρατικό» κράτος, θα αποτελεί τη μεγαλύτερη οικονομία στον πλανήτη. Με ονομαστικούς όρους, γιατί με όρους ισοτιμίας αγοραστικής δύναμης η Κίνα αποτελεί ήδη τη μεγαλύτερη οικονομία εδώ και κάποια χρόνια.

Η Βρετανία - υποτίθεται πως - έγινε το μεγαλύτερο εμπορικό έθνος στον πλανήτη γύρω στο 1860 (γενικότερα η μεταβολή σε παγκόσμια κλίμακα συντελείται μεταξύ 1820 και 1870). Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν τη μεγαλύτερη οικονομία τουλάχιστον από τη δεκαετία του 1920 (με όρους PPP υποτίθεται κάπου μεταξύ 1870-1890). Η Κίνα αποτελεί το μεγαλύτερο εμπορικό έθνος από το 2014.

Επισήμανση

Ούτε οι Γερμανοί, ούτε οι Ρώσσοι, ούτε οι Ιάπωνες κατάφεραν κάτι τέτοιο. Δηλαδή να υπερβούν ή να σπάσουν το Αγγλοσαξονικό ή Αγγλοαμερικανικό οικονομικό και εμπορικό μονοπώλιο δύναμης. Το μονοπώλιο αυτό, των τελευταίων δύο περίπου αιώνων (ίσως κάποιων δεκαετιών λιγότερο), ουδέποτε θα είχε επιτευχθεί εάν δεν είχαν τις Ινδίες υπό (ή στο πλευρό) τους.