6 Απριλίου 2018

Εαρινή ανθρωποποίηση.


κοσμογενής θελξίθος κοσμογυναίκα
ὑπῆρξεν οὐ γενέσθαι γεώργιον μέγα του κόσμου
δικαίον
ηνΕίναι χρεία να υπάρξ(χ)ει ο-μορφιά και κόσμος
ώστε να μην υπάρξ(χ)ει α-κοσμία, α-μορφία και α-σχήμια.


.~`~.