24 Οκτωβρίου 2017

Σχολιασμός.


Το διεθνές σύστημα καταρρέει, και εν τέλει καταστρέφεται, όχι μόνο επειδή νέες αναδυόμενες και επιθετικές δυνάμεις δημιουργούν ανισορροπίες και επιδιώκουν να κυριαρχήσουν και να επιβληθούν επί των γειτόνων τους, αλλά και επειδή οι παρακμάζουσες και φθίνουσες δυνάμεις, αντί να συμβιβαστούν στοιχειωδώς και να προσαρμοστούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό στις νέες συνθήκες, προσπαθούν να διατηρήσουν και να παγιώσουν την ολισθαίνουσα υπεροχή τους μέσω μιας εκμεταλλευτικής, κοντόφθαλμης, αλαζονικής και δίχως μέτρο, φραγμό και όριο, ηγεμονίας.