15 Αυγούστου 2017

Σχολιασμός.


Αυτό που οι περισσότεροι άνθρωποι στις μέρες μας ονομάζουν «δυτικό πολιτισμό», όχι μόνο δεν σχετίζεται άμεσα με τον πολιτισμό π.χ της Αγίας Έδρας ή/και του Ζήνωνα, του Φειδία και του Θαλή (αν και κατασκευάζει γενεαλογίες, περιοδολογήσεις και ιστοριογραφίες σε συνάφεια με τα προηγούμενα), αλλά σε αρκετές περιπτώσεις τείνει να βρίσκεται στον αντίποδα του.

Τι σχέση έχει ο «πολιτισμός» του Thomas Malthus και της Margaret Sanger με τον πολιτισμό της προκλασικής Ελλάδας ή με τον πολιτισμό του Marsilio Ficino; (ο οποίος δεν έμαθε φυσικά μόνος του ελληνικά, ούτε του ήρθαν ως επιφοίτηση και ξαφνικά άρχισε να μεταφράζει φιλοσοφία. Του τα δίδαξε ο Ιωάννης Αργυρόπουλος). Ποιά «Δύση» (West); Ποιός «δυτικός» πολιτισμός; Ο «πολιτισμός» του Andy Warhol (ο οποίος θεωρείται, μεταξύ άλλων, και πατερας της σύγχρονης βιομηχανίας πορνό ή του mainstream breakthrough της τέλος πάντως) και της C.I.A (που προωθούσε Pollock, την κατάλυση της φόρμας και τη «μοντέρνα τέχνη»); Για ποιόν «δυτικό» πολιτισμό μιλάνε;

Δεν έχει υπάρξει στην ανθρώπινη ιστορία πολιτισμός που να (αυτο)προσδιορίζεται με κριτήριο γεωγραφική κατεύθυνση (κατευθύνση στον ορίζοντα: «βόρειος πολιτισμός, νότιος» κ.λπ). Μονάχα αυτό το ανέκδοτο που κυρίως από τις απαρχές του 20ου αιώνα και ύστερα ονομάστηκε «δυτικός πολιτισμός» αυτοπροσδιορίζεται έτσι (κανείς δεν μιλά για «δυτικό» πολιτισμό πριν από τον 19ο και κυρίως τον 20ο αιώνα. Δεν υπάρχει αντίληψη περί «Δυτικού Πολιτισμού» ή αναφορά σε αυτόν. Υπάρχει «Χριστιανοσύνη», «Ευρώπη» κ.λπ).

Για ποιά «Δύση» μας μιλάνε όλοι αυτοί και για ποιόν «δυτικό» πολιτισμό;

Ο «πολιτισμός» του Thomas Malthus και της Margaret Sanger, του Andy Warhol και του Paul R. Ehrlich, και της C.I.A; Αυτός είναι ο «δυτικός» τους πολιτισμός;


Σημειώσεις
[-] Και ας μη νομίζουν ορισμένοι πως τα προηγούμενα γράφονται απο άνθρωπο που δεν έχει ακούσει π.χ, John Cage (ή Stockhausen, Varese, Messiaen, Ξενάκη, Ligeti etc)... [*]

[-] Δεν είναι μικρή η πιθανότητα ο Ιωάννης Αργυρόπουλος να υπήρξε δάσκαλος, μεταξύ άλλων, του Leonardo da Vinci. Αλλά ποιός γνωρίζει το όνομα Ιωάννης Αργυρόπουλος; (John Argyropoulos).

[-] Και στον Αραβικό Κόσμο η C.I.A προωθούσε και χρηματοδοτούσε συγκεκριμένες μορφές τέχνης.

[-] Μια βασική προπαγανδιστική μέθοδος-εργαλείο, για την οποία ελάχιστοι μιλούν, είναι η προσπάθεια ελέγχου και χειραγώγησης των πνευματικών περιεχόμένων των ανθρώπων. Στις μέρες μας οι άνθρωποι έχουν γίνει σκουπιδοφάγοι και ανάλογα διαμορφώνεται το φαντασιακό τους.

Παρατήρηση
[*] ....ή τον σπουδαίο Αιγυπτιώτη Γιάννη Χρήστου. Είναι πασιφανές και αυτονόητο πως όταν είχες Κάρολο Κούν -γεννημένο στην Προύσα της Τουρκίας- και Γιάννη Χρήστου -γεννημένο στην Ηλιούπολη της Αιγύπτου-, να συνεργάζονται και να ανεβάζουν Πέρσες του Αισχύλου στην Ελλάδα, ανθούσε και έφερε κι άλλο. Τώρα πια, όλα στέρεψαν και στειρώθηκαν (ο «εκδυτικισμός» και ο «εξευρωπαισμός» πέτυχε), τα πάντα χαρακτηρίζονται από υλική και ηθική στειρότητα.