12 Μαΐου 2017

Σχολιασμός (12 Μαΐ 2017).

Εκείνο που δεν φαίνεται να γίνεται αντιληπτό στην Ελλάδα είναι πως ό,τι είναι ο Αφρικανός ή/και ο Άραβας για τον Γάλλο είναι ο Έλληνας για τον «Ευρωπαίο», και πως παρόμοια θέση με αυτή που κατέχει ο Αφρικανός ή/και ο Άραβας στη Γαλλία κατέχει ο Έλληνας στην «Ευρώπη». Μονάχα που στην πρώτη περίπτωση (με αφορμή τα προηγούμενα), ο Αφρικανός ή/και ο Άραβας ισχυρίζεται πως πρέπει να τελεί υπό το Σύνδρομο της Στοκχόλμης προκειμένου να αισθάνεται Γάλλος, δηλαδή διαθέτει ένστικτο αυτοσυντήρησης απέναντι του, ενώ ο Έλληνας δεν διαθέτει κανένα ένστικτο αυτοσυντήρησης απέναντι στον «Ευρωπαίο», καθώς τελεί υπό το Σύνδρομο της Στοκχόλμης.

Οι Εβραίοι, χρειάστηκε να περάσουν γενοκτονία προκειμένου να αποκτήσουν ένστικτο αυτοσυντήρησης απέναντι στην «Ευρώπη» και τους «Ευρωπαίους». Οι Έλληνες, απ' ό,τι φαίνεται, προκαλούν τη μοίρα τους.

Επισημάνσεις
[-] Ο Έλληνας, είναι ο «Άραβας» ή/και ο «Αφρικανός» -όχι της Γαλλίας αλλά- της «Ευρώπης» που νομίζει ή φαντασιώνεται πως -και επιθυμεί να- τον βλέπουν ως «Ευρωπαίο». Πιστεύει πως τον βλέπουν ως Χριστιανό ή Λευκό και όχι ως Άραβα ή/και Αφρικανό της «Ευρώπης» (του Κέντρου, της Μητρόπολης). Τελεί υπό το Σύνδρομο της Στοκχόλμης, δεν διαθέτει κανένα ένστικτο αυτοσυντήρησης απέναντι στην «Ευρώπη» και μάλιστα θεωρεί θετικό για τον ίδιο να αυτοευνουχίζεται οικειοθελώς και να αφομοιώνεται πλήρως, δηλαδή να αυτοκαταργείται ως ετερότητα και υπόσταση.

[-] Και οι Σλάβοι, Λευκοί και Χριστιανοί ήταν. Όμως δεν τους είδαν ως τέτοιους, αλλά ως Untermenschen. Τέλος, πριν από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, οι Ιταλοί και οι Εβραίοι δεν θεωρούνταν λευκοί στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (επίσης δεν μπορούσε κάποιος να θεωρηθεί 100% Αμερικανός -εάν δεν ήταν προτεστάντης-, όπως σήμερα κάποιος δεν μπορεί να θεωρηθεί 100% «Ευρωπαίος»).