2 Μαΐου 2017

Σχολιασμός (Γαλλία).

Περί το 1800 μ.Χ (και νωρίτερα), η Γαλλία ήταν η πολυπληθέστερη χώρα της Ευρώπης (ξεπερνούσε ακόμη και τη Ρωσσία), και η τρίτη πιο πολυπληθής στον πλανητη, πίσω μόνο από την Κίνα και την Ινδία (Εκείνη την περίοδο, ο πληθυσμός της Γαλλίας ήταν υπερδιπλάσιος από τον πληθυσμό της Βρετανίας και της Ολλανδίας μαζί, συνυπολογιζομένων). Λίγο μετά από τα μέσα του 19ου αιώνα (1855-65), η Γαλλία αποτελεί τη δεύτερη πολυπληθέστερη χώρα στην Ευρώπη και την τέταρτη στον πλανήτη, πίσω από την Κίνα, την Ινδία και τη Ρωσσία.

Μεταξύ των αρχών του 20ου αιώνα και του μεσόπολέμου, η Γαλλία πέφτει στη τέταρτη θέση στην Ευρώπη, πίσω από τη Ρωσσία, τη Γερμανία και τη Βρετανία. Εάν η Γαλλία είχε αντίστοιχη δημογραφική αύξηση με τη «Γερμανία», από τις αρχές του 19ου μέχρι τα τέλη του 20ου αιώνα, ο σημερινός πληθυσμός της θα έπρεπε να υπερβαίνει, χονδρικά, τα 100 εκατομμύρια. Ενώ εάν για το ίδιο χρονικό διάστημα είχε αντίστοιχη δημογραφική εξέλιξη με τη Βρετανία (Μητροπολιτική), ο πληθυσμός της θα έπρεπε να υπερβαίνει τα 150 εκατομμύρια.

Πριν από την έναρξη του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, και μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1990, η Γαλλια αποτελεί τη πέμπτη πολυπληθέστερη χώρα στην Ευρώπη, πίσω από τη Ρωσσία, τη Γερμανία, τη Βρετανία και την Ιταλία. Η Ιταλία την ξεπερνά στα μέσα της δεκαετίας του 1930, ενώ η Γαλλία, με τη σειρά της, ξεπερνά την Ιταλία επιστρέφωντας στη τέταρτη θέση, τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1990 (Γενικότερα, η χώρα που έχει πάθει τη μεγαλύτερη και πιο πολυεπίπεδη ζημία κατά την περίοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης είναι η Ιταλία). Πλέον όμως, η Γαλλία, από πληθυσμιακής απόψεως δεν βρίσκεται ούτε στη 3η (1800 μ.Χ), ούτε στη 4η (1860 μ.Χ) θέση στον πλανήτη. Βρίσκεται στην 22η.

Just to put things in perspective

Το 1789, η Γαλλία είχε πληθυσμό 27 εκατομμύρια ανθρώπους. Λίγα χρόνια αργότερα, ο Χέγκελ θα αντικρίσει τον Στρατηγό και Αυτοκράτορα της μεγαλύτερης χώρας της Ευρώπης και της τρίτης πολυπληθέστερης στον Κόσμο, Ναπολέων. Just to put things -and ideas- in perspective.

Σημειώσεις
[-] Το 1800, ο πληθυσμός της Γαλλίας άγγιζε οριακά τα 30 εκατομμύρια ενώ ο πληθυσμός των σημερινών Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ήταν λιγότερο από 6 εκατομμύρια. Ο πληθυσμός των Η.Π.Α την περίοδο 1855-65 ήταν περίπου 30 εκατομμύρια και της Γαλλίας 36-38 εκατομμύρια. Σήμερα, ο πληθυσμός των Ηνωμένων Πολιτειών είναι πάνω από 320 εκατομμύρια και της Γαλλίας (Μητροπολιτικής) 65 εκατομμύρια.

[-] Στις προηγούμενες αναφορές δεν περιλαμβάνεται η Τουρκία. Από το 1800 μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 1990, δηλαδή για τουλάχιστον δύο αιώνες (που διαθέτουμε στοιχεία), η Γαλλία έχει συνεχώς μεγαλύτερο πληθυσμό από την Τουρκία. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 περίπου και ύστερα, είναι η πρώτη φορά που, είτε ως οθωμανική αυτοκρατορία είτε ως τουρκική δημοκρατία, η Τουρκία έχει μεγαλύτερο πληθυσμό από τη Γαλλία. Αν συμπεριλάβουμε και την Τουρκία λοιπόν, τότε, η Γαλλία είναι οριακά η πέμπτη πολυπληθέστερη χώρα και η Γερμανία οριακά η δεύτερη στην Ευρωπη, πίσω φυσικά από τη Ρωσσία.