17 Απριλίου 2017

Χίλιες και Μία Δημοσιεύσεις.


Εάν έχει αποκομίσει ο καθένας και η καθεμία από εσάς, μια έστω ιδέα ή μια επινόηση (ένα μικρό «εύρηκα - εύρηκα» και άρα μια ψυχική κινητικότητα) από μια μόλις φορά, μέσα σε αυτά τα 4,5 χρόνια, τότε υπάρχει συνεισφορά, ικανοποίηση και Έργο. Σας ευχαριστώ για τα ερεθίσματα και τις αφορμες.Οι Χίλιες και μία Δημοσιεύσεις περιλαμβάνουν ιστορίες και σχολιασμούς, αναδημοσιεύσεις και παρουσιάσεις, αναλύσεις και ερμηνείες, στη Γλωσσική και Εικονική Γενέτειρα Κοσμοϊδιογλωσσία. Γράφτηκαν κατά την διάρκεια της Παρακμιακής Εποχής της Εδαφικής Γενέτειρας και αποτελούν συλλογή από τις Ιστοριες του Δ`~.

Οι Ιστοριες του Δ`~. στην Κοσμοϊδιογλωσσία ξεκίνησαν την ημέρα της φθινοπωρινής ισημερίας του βόρείου ημισφαιρίου του έτους 2012, με τις Τρείς Πρώτες Λέξεις.

Μῆνιν ἄειδε θεὰ

.~`~.