19 Ιανουαρίου 2016

Έχουν άδικο. «Εκσυγχρονισμός και κουλτούρα».

Η θεωρία του «εκσυγχρονισμού» (modernization theory), στην αρχική της μορφή, θεωρεί πως υπάρχουν «κουλτούρες» που δεν ενισχύουν την «μοντέρνα» σκέψη. Οι θεσμοί χρειάζονται ένα υπόβαθρο συγκεκριμένης «κουλτούρας» προκειμένου να εσωτερικευθούν, να στηριχθούν και να λειτουργήσουν, άρα πρέπει να αφανίσουμε την αυτόχθονη «κουλτούρα» (δηλαδή πολιτιστικός πόλεμος) η οποία αποτελεί ντε φάκτο παράγοντα καθυστέρησης, καθώς μια είναι η «παγκόσμια μοντέρνα κουλτούρα» (εδώ εμφανίζονται τα πρώτα συμπτώματα της διανοητικής ασθένειας του ευρωκεντρισμού και της ταύτισης «εκσυγχρονισμού» και «εκδυτικισμού») την οποία «παγκόσμια μοντέρνα κουλτούρα» θα πρέπει να μεταφυτεύσουμε προκειμένου πάνω της να στηριχθούν οι -αντικειμενικά λειτουργικοί- θεσμοί.

Αυτό είναι όλο και όλο -στον πυρήνα του- το παραμύθι των αυτοαποκαλούμενων «εκσυγχρονιστών» (γιατί περί παραμυθιού πρόκειται).

Δεν είναι τυχαίο πως εδώ και δύο αιώνες προσπαθούν «να γίνει η Ελλάδα δυτική ή ευρωπαϊκή χώρα» (οι όροι «Δύση» και «Ευρώπη» είναι πάντα αόριστοι και προσαρμόζονται κατά περίπτωση - μέχρι πριν τον Β' Π.Π εννοούσαν να γίνει η Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο ή Γαλλία). Δεν είναι τυχαία τα δάκρυα και οι οδυρμοί γιατί «δεν περάσαμε διαφωτισμό» (η θεωρία ενσωματώνει ουσιαστικά πολιτιστικό ιμπεριαλισμό/αποικιοκρατία). Και πάνω από όλα, δεν είναι τυχαίο το μίσος και η απέχθεια που νιώθουν για τον καθυστερημένο -μη αρκούντως «Ευρωπαίο» πρόσφατα- Έλληνα. Η δογματική ιδεοληπτική τους πίστη στην άποψη αυτή (γιατί την θεωρία μπορεί να μην τη γνωρίζουν), τους οδηγεί σε ανορθολογικές ερμηνείες, όπως ο ρατσισμός (όλες τους οι πολεμικές-κριτικές αποτελούν κεκαλυμμένες ρατσιστικές απόψεις έναντι του καθυστερημένου «ντόπιου» ο οποίος αρνείται να «εκπολιτιστεί»).

Το ζήτημα είναι πως οι άνθρωποι έχουν άδικο. Το δόγμα τους, το οποίο προασπίζουν με φανατισμό, είναι λανθασμένο (ούτε η Ιαπωνία -η πρώτη μη ευρωπαϊκή χώρα- «εκσυγχρονίστηκε» με αυτόν τον τρόπο, ούτε τα πολιτειακά πρότυπα και οι θεσμοί των δυτικο/βορειοευρωπαϊκών χωρών είναι ομοιόμορφα, ούτε η Ελβετία αποτελεί προϊόν αντιγραφής της Γαλλίας ή του Ηνωμένου Βασιλείου). Οι αυτοαποκαλούμενοι «εκσυγχρονιστές», στην Ελλάδα, συνδυάζουν ένα θανατηφόρο μείγμα, πολιτιστικού γενιτσαρισμού, μεταπρατισμού και επαρχιωτισμού (το οποίο καλύπτεται κάτω από τόνους «οικονομισμού», ευρωκεντρισμού και «επιστημονισμού»). Ένας από τους λόγους που έχουν μανία με τη μεταφύτευση ετερόχθονων και εξωχώριων θεσμών, δομών και ταυτοτήτων είναι πως οι ίδιοι είναι ανίκανοι να δημιουργήσουν δομές, θεσμούς και ταυτότητες. Έχουν μάθει να αντιγράφουν, να παπαγαλίζουν και να αναμασούν.

.~`~.