1 Οκτωβρίου 2015

Statements at the United Nations General Assembly by I) Narendra Modi Prime Minister of the Republic of India II) Vladimir Putin President of the Russian Federation and III) Hassan Rouhani President of the Islamic Republic of Iran.

Στα πλαίσια παρουσίασης σημαντικών ομιλιών, παραθέτω τα επόμενα τρία απομαγνητοφωνημένα κείμενα συνοδευόμενα από οπτικοακουστικό υλικό. Θα ακολουθήσουν και άλλες ομιλίες. Ας διαβάσουμε τι λέγεται από το πλέον επίσημο βήμα στον πλανήτη.

.~`~.
I
Statement by Narendra Modi Prime Minister of of the Republic of India
at the United Nations General Assembly


Excellencies,

Mahatma Gandhi had once said, “One must care about the world one will not see”. Indeed, humanity has progressed when it has collectively risen to its obligation to the world and responsibility to the future.

Seventy years after the end of a tragic war and birth of a new hope for our age, we are meeting to chart a course for our humanity and our planet. I consider this a very important summit and thank UN Secretary General for organizing it.

Just as our vision behind the Agenda 2030 is lofty, our goals are comprehensive. It gives priority to the problems that have endured through the past decades. And, it reflects our evolving understanding of the social, economic and environmental linkages that define our lives.

We live in an age of unprecedented prosperity, but also unspeakable deprivation around the world.

I am pleased that elimination of poverty in all forms everywhere is at the top of our goals. Addressing the needs of 1.3 billion poor people in the world is not merely a question of their survival and dignity or our moral responsibility. It is a vital necessity for ensuring peaceful, sustainable and just world.

A great Indian thinker, Pandit Deen Dayal Upadhyay, placed the welfare of the poorest at the center of his thoughts. This is what we also see in the 2030 Agenda. It is a happy coincidence that we are beginning the celebration of Pandit Deen Dayal Upadhyay’s 100th anniversary today.

The goals recognize that economic growth, industrialization, infrastructure, and access to energy provide the foundations of development.

We welcome the prominence given to environmental goals, especially climate change and sustainable consumption. The distinct goal on ocean ecosystem reflects the unique character of its challenges and opportunities. Equally important, it focuses our attention on the future of the island states.

I speak about Blue Revolution, which includes the prosperity, sustainable use of marine wealth and blue skies.

Today, much of India’s development agenda is mirrored in the Sustainable Development Goals.

Since Independence, we have pursued the dream of eliminating poverty from India. We have chosen the path of removing poverty by empowering the poor. We have placed priority on education and skill development.

Our attack on poverty includes expanded conventional schemes of development; a huge skill development programme; and, a new era of inclusion and empowerment, turning distant dreams into immediate possibilities: new bank accounts for 180 million; direct transfer of benefits; funds to the unbanked; insurance within the reach of all; and, pension for everyone’s sunset years.

The world speaks of private sector and public sector. In India, we have defined a new personal sector of individual enterprise, micro enterprises and micro finance, drawing also on the strength of digital and mobile applications.

We are focusing on the basics: housing, power, water and sanitation for all – important not just for welfare, but also human dignity. These are goals with a definite date, not just a mirage of hope. Our development is intrinsically linked to empowerment of women and it begins with a massive programme on educating the girl child that has become every family's mission.

We are making our farms more productive and better connected to markets; and, farmers less vulnerable to the whims of nature.

We are reviving our manufacturing, improving our services sector, investing on an unprecedented scale in infrastructure; and, making our cities smart, sustainable and engines of progress.

We are committed to a sustainable path to prosperity. It comes from the natural instinct of our tradition and culture. But, it is also rooted firmly in our commitment to the future.

We represent a culture that calls our planet Mother Earth. As our ancient text say:

“Keep pure! For the Earth is our mother! And we are her children!”

Our national plans are ambitious and purposeful: new capacity of 175 GW of renewable energy over the next seven years; energy efficiency; a tax on coal; a huge afforestation programme; reforming our transportation; and, cleaning up our cities and rivers. The energy intensity of our growth will continue to decline.

Sustainable development of one-sixth of humanity will be of great consequence to the world and our beautiful planet. It will be a world of fewer challenges and greater hope; and, more confident of its success.

Our success will give us more resources to share with our friends. As India’s ancient saying goes, the wise look at the world as one family.

Today, India is fulfilling its responsibilities as development partners in Asia and Africa and with small island states from the Pacific to the Atlantic.

Nations have a national responsibility for sustainable development. They also need policy space.

However, we are here today in the United Nations because we all believe that international partnership must be at the center of our efforts, whether it is development or combating climate change.

And, the principle of common but differentiated responsibilities is the bedrock of our collective enterprise.

When we speak only of climate change, there is a perception of our desire to secure the comforts of our lifestyle. When we speak of climate justice, we demonstrate our sensitivity and resolve to secure the future of the poor from the perils of natural disasters.

In addressing climate change, it is important to focus on solutions that can help us reach our goals. We should forge a global public partnership to harness technology, innovation and finance to put affordable clean and renewable energy within the reach of all.

Equally, we must look for changes in our lifestyles that would make us less dependent on energy and more sustainable in our consumption.

It is equally critical to launch a global education programme that prepares our next generation to protect and conserve Nature.

I hope that the Developed World will fulfil its financing commitments for development and climate change, without in any way putting both under the same head!

I also hope that the Technology Facilitation Mechanism will turn technology and innovation into an effective instrument for global public good, not just private returns.

As we see now, distance is no insulation from challenges. And, they can rise from the shadows of conflict and privations from distant lands.

So, we must transform international partnerships on the strength of solidarity with fellow human beings and also our enlightened self-interest.

And, we must also reform the United Nations, including its Security Council, so that it carries greater credibility and legitimacy and will be more representative and effective in achieving our goals.

There is no cause greater than shaping a world, in which every life that enters it can look to a future of security, opportunity and dignity; and, where we leave our environment in better shape for the next generation. And, no cause that is more challenging.

At 70, we are called to rise to that challenge, with our wisdom, experience, generosity, compassion, skills and technology.

I am confident that we can.

In the end, let me express my hope for everyone’s well with a few lines from our ancient texts:

May all be happy, may all be healthy, may all see welfare, may no one have any sorrow.

Thank you.


.~`~.
II
Statement by Vladimir Putin President of the Russian Federation
at the United Nations General AssemblyYour excellency Mr. President, your excellency Mr. Secretary General, distinguished heads of state and government, ladies and gentlemen, the 70th anniversary of the United Nations is a good occasion to both take stock of history and talk about our common future.

In 1945, the countries that defeated Nazism joined their efforts to lay solid foundations for the postwar world order.

But I remind you that the key decisions on the principles guiding the cooperation among states, as well as on the establishment of the United Nations, were made in our country, in Yalta, at the meeting of the anti-Hitler coalition leaders.

The Yalta system was actually born in travail. It was won at the cost of tens of millions of lives and two world wars.

This swept through the planet in the 20th century.

Let us be fair. It helped humanity through turbulent, at times dramatic, events of the last seven decades. It saved the world from large-scale upheavals.

The United Nations is unique in its legitimacy, representation and universality. It is true that lately the U.N. has been widely criticized for supposedly not being efficient enough, and for the fact that the decision-making on fundamental issues stalls due to insurmountable differences, first of all, among the members of the Security Council.

However, I'd like to point out there have always been differences in the U.N. throughout all these 70 years of existence. The veto right has always been exercised by the United States, the United Kingdom, France, China, the Soviet Union and Russia later, alike. It is absolutely natural for so diverse and representative an organization.

When the U.N. was established, its founders did not in the least think that there would always be unanimity. The mission of the organization is to seek and reach compromises, and its strength comes from taking different views and opinions into consideration. Decisions debated within the U.N. are either taken as resolutions or not. As diplomats say, they either pass or do not pass.

Whatever actions any state might take bypassing this procedure are illegitimate. They run counter to the charter and defy international law. We all know that after the end of the Cold War — everyone is aware of that — a single center of domination emerged in the world, and then those who found themselves at the top of the pyramid were tempted to think that if they were strong and exceptional, they knew better and they did not have to reckon with the U.N., which, instead of [acting to] automatically authorize and legitimize the necessary decisions, often creates obstacles or, in other words, stands in the way.

It has now become commonplace to see that in its original form, it has become obsolete and completed its historical mission. Of course, the world is changing and the U.N. must be consistent with this natural transformation. Russia stands ready to work together with its partners on the basis of full consensus, but we consider the attempts to undermine the legitimacy of the United Nations as extremely dangerous. They could lead to a collapse of the entire architecture of international organizations, and then indeed there would be no other rules left but the rule of force.

We would get a world dominated by selfishness rather than collective work, a world increasingly characterized by dictate rather than equality. There would be less of a chain of democracy and freedom, and that would be a world where true independent states would be replaced by an ever-growing number of de facto protectorates and externally controlled territories.

What is the state sovereignty, after all, that has been mentioned by our colleagues here? It is basically about freedom and the right to choose freely one's own future for every person, nation and state. By the way, dear colleagues, the same holds true of the question of the so-called legitimacy of state authority. One should not play with or manipulate words.

Every term in international law and international affairs should be clear, transparent and have uniformly understood criteria. We are all different, and we should respect that. No one has to conform to a single development model that someone has once and for all recognized as the only right one. We should all remember what our past has taught us.

We also remember certain episodes from the history of the Soviet Union. Social experiments for export, attempts to push for changes within other countries based on ideological preferences, often led to tragic consequences and to degradation rather than progress.

It seemed, however, that far from learning from others' mistakes, everyone just keeps repeating them, and so the export of revolutions, this time of so-called democratic ones, continues. It would suffice to look at the situation in the Middle East and North Africa, as has been mentioned by previous speakers. Certainly political and social problems in this region have been piling up for a long time, and people there wish for changes naturally.

But how did it actually turn out? Rather than bringing about reforms, an aggressive foreign interference has resulted in a brazen destruction of national institutions and the lifestyle itself. Instead of the triumph of democracy and progress, we got violence, poverty and social disaster. Nobody cares a bit about human rights, including the right to life.

I cannot help asking those who have caused the situation, do you realize now what you've done? But I am afraid no one is going to answer that. Indeed, policies based on self-conceit and belief in one's exceptionality and impunity have never been abandoned.

It is now obvious that the power vacuum created in some countries of the Middle East and North Africa through the emergence of anarchy areas, which immediately started to be filled with extremists and terrorists.

Tens of thousands of militants are fighting under the banners of the so-called Islamic State. Its ranks include former Iraqi servicemen who were thrown out into the street after the invasion of Iraq in 2003. Many recruits also come from Libya, a country whose statehood was destroyed as a result of a gross violation of the U.N. Security Council Resolution 1973. And now, the ranks of radicals are being joined by the members of the so-called moderate Syrian opposition supported by the Western countries.

First, they are armed and trained and then they defect to the so-called Islamic State. Besides, the Islamic State itself did not just come from nowhere. It was also initially forged as a tool against undesirable secular regimes.

Having established a foothold in Iraq and Syria, the Islamic State has begun actively expanding to other regions. It is seeking dominance in the Islamic world. And not only there, and its plans go further than that. The situation is more than dangerous.

In these circumstances, it is hypocritical and irresponsible to make loud declarations about the threat of international terrorism while turning a blind eye to the channels of financing and supporting terrorists, including the process of trafficking and illicit trade in oil and arms. It would be equally irresponsible to try to manipulate extremist groups and place them at one's service in order to achieve one's own political goals in the hope of later dealing with them or, in other words, liquidating them.

To those who do so, I would like to say — dear sirs, no doubt you are dealing with rough and cruel people, but they're in no way primitive or silly. They are just as clever as you are, and you never know who is manipulating whom. And the recent data on arms transferred to this most moderate opposition is the best proof of it.

We believe that any attempts to play games with terrorists, let alone to arm them, are not just short-sighted, but fire hazardous (ph). This may result in the global terrorist threat increasing dramatically and engulfing new regions, especially given that Islamic State camps train militants from many countries, including the European countries.

Unfortunately, dear colleagues, I have to put it frankly: Russia is not an exception. We cannot allow these criminals who already tasted blood to return back home and continue their evil doings. No one wants this to happen, does he?

Russia has always been consistently fighting against terrorism in all its forms. Today, we provide military and technical assistance both to Iraq and Syria and many other countries of the region who are fighting terrorist groups.

We think it is an enormous mistake to refuse to cooperate with the Syrian government and its armed forces, who are valiantly fighting terrorism face to face. We should finally acknowledge that no one but President Assad's armed forces and Kurds (ph) militias are truly fighting the Islamic State and other terrorist organizations in Syria.

We know about all the problems and contradictions in the region, but which were (ph) based on the reality.

Dear colleagues, I must note that such an honest and frank approach of Russia has been recently used as a pretext to accuse it of its growing ambitions, as if those who say it have no ambitions at all.

However, it's not about Russia's ambitions, dear colleagues, but about the recognition of the fact that we can no longer tolerate the current state of affairs in the world. What we actually propose is to be guided by common values and common interests, rather than ambitions.

On the basis of international law, we must join efforts to address the problems that all of us are facing and create a genuinely broad international coalition against terrorism.

Similar to the anti-Hitler coalition, it could unite a broad range of forces that are resolutely resisting those who, just like the Nazis, sow evil and hatred of humankind. And, naturally, the Muslim countries are to play a key role in the coalition, even more so because the Islamic State does not only pose a direct threat to them, but also desecrates one of the greatest world religions by its bloody crimes.

The ideologists (ph) of militants make a mockery of Islam and pervert its true humanistic (ph) values. I would like to address Muslim spiritual leaders, as well. Your authority and your guidance are of great importance right now.

It is essential to prevent people recruited by militants from making hasty decisions and those who have already been deceived, and who, due to various circumstances found themselves among terrorists, need help in finding a way back to normal life, laying down arms, and putting an end to fratricide.

Russia will shortly convene, as the (ph) current president of the Security Council, a ministerial meeting to carry out a comprehensive analysis of threats in the Middle East.

First of all, we propose discussing whether it is possible to agree on a resolution aimed at coordinating the actions of all the forces that confront the Islamic State and other terrorist organizations. Once again, this coordination should be based on the principles of the U.N. Charter.

We hope that the international community will be able to develop a comprehensive strategy of political stabilization, as well as social and economic recovery, of the Middle East.

Then, dear friends, there would be no need for new refugee camps. Today, the flow of people who were forced to leave their homeland has literally engulfed first neighboring countries and then Europe itself. There were hundreds of thousands of them now, and there might be millions before long. In fact, it is a new great and tragic migration of peoples, and it is a harsh lesson for all of us, including Europe.

I would like to stress refugees undoubtedly need our compassion and support. However, the — on the way to solve this problem at a fundamental level is to restore their statehood where it has been destroyed, to strengthen the government institutions where they still exist or are being reestablished, to provide comprehensive assistance of military, economic and material nature to countries in a difficult situation. And certainly, to those people who, despite all the ordeals, will not abandon their homes. Literally, any assistance to sovereign states can and must be offered rather than imposed exclusively and solely in accordance with the U.N. Charter.

In other words, everything in this field that has been done or will be done pursuant to the norms of international law must be supported by our organization. Everything that contravenes the U.N. Charter must be rejected. Above all, I believe it is of the utmost importance to help restore government's institutions in Libya, support the new government of Iraq and provide comprehensive assistance to the legitimate government of Syria.

Dear colleagues, ensuring peace and regional and global stability remains the key objective of the international community with the U.N. at its helm. We believe this means creating a space of equal and indivisible security, which is not for the select few but for everyone. Yet, it is a challenge and complicated and time-consuming task, but there is simply no other alternative. However, the bloc thinking of the times of the Cold War and the desire to explore new geopolitical areas is still present among some of our colleagues.

First, they continue their policy of expanding NATO. What for? If the Warsaw Bloc stopped its existence, the Soviet Union have collapsed (ph) and, nevertheless, the NATO continues expanding as well as its military infrastructure. Then they offered the poor Soviet countries a false choice: either to be with the West or with the East. Sooner or later, this logic of confrontation was bound to spark off a grave geopolitical crisis. This is exactly what happened in Ukraine, where the discontent of population with the current authorities was used and the military coup was orchestrated from outside — that triggered a civil war as a result.

We're confident that only through full and faithful implementation of the Minsk agreements of February 12th, 2015, can we put an end to the bloodshed and find a way out of the deadlock. Ukraine's territorial integrity cannot be ensured by threat of force and force of arms. What is needed is a genuine consideration for the interests and rights of the people in the Donbas region and respect for their choice. There is a need to coordinate with them as provided for by the Minsk agreements, the key elements of the country's political structure. These steps will guarantee that Ukraine will develop as a civilized society, as an essential link and building a common space of security and economic cooperation, both in Europe and in Eurasia.

Ladies and gentlemen, I have mentioned these common space of economic cooperation on purpose. Not long ago, it seemed that in the economic sphere, with its objective market loss, we would launch a leaf (ph) without dividing lines. We would build on transparent and jointly formulated rules, including the WTO principles, stipulating the freedom of trade, and investment and open competition.

Nevertheless, today, unilateral sanctions circumventing the U.N. Charter have become commonplace, in addition to pursuing political objectives. The sanctions serve as a means of eliminating competitors.

I would like to point out another sign of a growing economic selfishness. Some countries [have] chosen to create closed economic associations, with the establishment being negotiated behind the scenes, in secret from those countries' own citizens, the general public, business community and from other countries.

Other states whose interests may be affected are not informed of anything, either. It seems that we are about to be faced with an accomplished fact that the rules of the game have been changed in favor of a narrow group of the privileged, with the WTO having no say. This could unbalance the trade system completely and disintegrate the global economic space.

These issues affect the interest of all states and influence the future of the world economy as a whole. That is why we propose discussing them within the U.N. WTO NGO (ph) '20.

Contrary to the policy of exclusiveness, Russia proposes harmonizing original economic projects. I refer to the so-called integration of integrations based on universal and transparent rules of international trade. As an example, I would like to cite our plans to interconnect the Eurasian economic union, and China's initiative of the Silk Road economic belt.

We still believe that harmonizing the integration processes within the Eurasian Economic Union and the European Union is highly promising.

Ladies and gentlemen, the issues that affect the future of all people include the challenge of global climate change. It is in our interest to make the U.N. Climate Change Conference to be held in December in Paris a success.

As part of our national contribution, we plan to reduce by 2030 the greenhouse emissions to 70, 75 percent of the 1990 level.

I suggest, however, we should take a wider view on this issue. Yes, we might defuse the problem for a while, by setting quotas on harmful emissions or by taking other measures that are nothing but tactical. But we will not solve it that way. We need a completely different approach.

We have to focus on introducing fundamental and new technologies inspired by nature, which would not damage the environment, but would be in harmony with it. Also, that would allow us to restore the balance upset by biosphere and technosphere (ph) upset by human activities.

It is indeed a challenge of planetary scope, but I'm confident that humankind has intellectual potential to address it. We need to join our efforts. I refer, first of all, to the states that have a solid research basis and have made significant advances in fundamental science.

We propose convening a special forum under the U.N. auspices for a comprehensive consideration of the issues related to the depletion of natural resources, destruction of habitat and climate change.

Russia would be ready to co-sponsor such a forum.

Ladies and gentlemen, colleagues, it was on the 10th of January, 1946, in London that the U.N. General Assembly gathered for its first session.

Mr. Suleta (ph) (inaudible), a Colombian diplomat and the chairman of the Preparatory Commission, opened the session by giving, I believe, a concise definition of the basic principles that the U.N. should follow in its activities, which are free will, defiance of scheming and trickery and spirit of cooperation.

Today, his words sound as a guidance for all of us. Russia believes in the huge potential of the United Nations, which should help us avoid a new global confrontation and engage in strategic cooperation. Together with other countries, we will consistently work towards strengthening the central coordinating role of the U.N. I'm confident that by working together, we will make the world stable and safe, as well as provide conditions for the development of all states and nations.

Thank you.


.~`~.
III
Statement by Hassan Rouhani President of the Islamic Republic of Iran
at the United Nations General AssemblyIn the name of God, the Compassionate, the Merciful

Praise be to God, the Lord of the worlds. Blessing and Peace be upon our Prophet Mohammad and his kin and companions.

Mr. President, Mr. Secretary-

General, Excellencies, Ladies and Gentlemen,

At the outset, I would like to offer my most sincere felicitations on your deserved election to the presidency of the General Assembly and seize the moment to express appreciation for the valuable efforts of our distinguished Secretary-General.

Our world today is replete with fear and hope; fear of war and hostile regional and global relations; fear of deadly confrontation of religious, ethnic and national identities; fear of institutionalization of violence and extremism; fear of poverty and destructive discrimination; fear of decay and destruction of life-sustaining resources; fear of disregard for human dignity and rights; and fear of neglect of morality. Alongside these fears, however, there are new hopes; the hope of universal acceptance by the people and the elite all across the globe of “yes to peace and no to war”; and the hope of preference of dialogue over conflict, and moderation over extremism.

The recent elections in Iran represent a clear, living example of the wise choice of hope, rationality and moderation by the great people of Iran. The realization of democracy consistent with religion and the peaceful transfer of executive power manifested that Iran is the anchor of stability in an otherwise ocean of regional instabilities. The firm belief of our people and government in enduring peace, stability, tranquility, peaceful resolution of disputes and reliance on the ballot box as the basis of power, public acceptance and legitimacy, has indeed played a key role in creating such a safe environment.

Mr. President, Ladies and Gentlemen,

The current critical period of transition in international relations is replete with dangers, albeit with unique opportunities. Any miscalculation of one’s position, and of course, of others, will bear historic damages; a mistake by one actor will have negative impact on all others.

Vulnerability is now a global and indivisible phenomenon.

At this sensitive juncture in the history global relations, the age of zero-sum games is over, even though a few actors still tend to rely on archaic and deeply ineffective ways and means to preserve their old superiority and domination. Militarism and the recourse to violent and military means to subjugate others are failed examples of the perpetuation of old ways in new circumstances.

Coercive economic and military policies and practices geared to the maintenance and preservation of old superiorities and dominations have been pursued in a conceptual mindset that negates peace, security, human dignity, and exalted human ideals. Ignoring differences between societies and globalizing Western values as universal ones represent another manifestation of this conceptual mindset. Yet another reflection of the same cognitive model is the persistence of Cold War mentality and bi-polar division of the world into “superior us” and “inferior others.”

Fanning fear and phobia around the emergence of new actors on the world scene is another. In such an environment, governmental and non-governmental, religious, ethnic, and even racial violence has increased, and there is no guarantee that the era of quiet among big powers will remain immune from such violent discourses, practices and actions. The catastrophic impact of violent and extremist narratives should not – in fact, must not – be underestimated.

In this context, the strategic violence, which is manifested in the efforts to deprive regional players from their natural domain of action, containment policies, regime change from outside, and the efforts towards redrawing of political borders and frontiers, is extremely dangerous and provocative.

The prevalent international political discourse depicts a civilized center surrounded by un-civilized peripheries. In this picture, the relation between the center of world power and the peripheries is hegemonic. The discourse assigning the North the center stage and relegating the South to the periphery has led to the establishment of a monologue at the level of international relations. The creation of illusory identity distinctions and the current prevalent violent forms of xenophobia are the inevitable outcome of such a discourse. Propagandistic and unfounded faithphobic, Islamo-phobic, Shia-phobic, and Iran-phobic discourses do indeed represent serious threats against world peace and human security.

This propagandistic discourse has assumed dangerous proportions through portrayal and inculcation of presumed imaginary threats. One such imaginary threat is the so-called “Iranian threat” -which has been employed as an excuse to justify a long catalogue of crimes and catastrophic practices over the past three decades. The arming of the Saddam Hussein regime with chemical weapons and supporting the Taliban and A1-Qaida are just two examples of such catastrophes. Let me say this in all sincerity before this august world assembly, that based on irrefutable evidence, those who harp on the so-called threat of Iran are either a threat against international peace and security themselves or promote such a threat. Iran poses absolutely no threat to the world or the region. In Fact, in ideals as well as in actual practice, my country has been a harbinger of just peace and comprehensive security.

President, Ladies and Gentlemen,

Nowhere in the world has violence been so deadly and destructive as in North Africa and West Asia. Military intervention in Afghanistan, Saddam Hussein’s imposed war against Iran, occupation of Kuwait, military interventions against Iraq, brutal repression of the Palestinian people, assassination of common people and political figures in Iran, and terrorist bombings in countries such as Iraq, Afghanistan and Lebanon are examples of violence in this region in the last three decades.

What has been – and continues to be – practiced against the innocent people of Palestine is nothing less than structural violence. Palestine is under occupation; the basic rights of the Palestinians are tragically violated, and they are deprived of the right of return and access to their homes, birthplace and homeland. Apartheid as a concept can hardly describe the crimes and the institutionalized aggression against the innocent Palestinian people.

The human tragedy in Syria represents a painful example of catastrophic spread of violence and extremism in our region. From the very outset of the crisis and when some regional and international actors helped to militarize the situation through infusion of arms and intelligence into the country and active support of extremist groups, we emphasized that there was no military solution to the Syrian crisis. Pursuit of expansionist strategies and objectives and attempts to change the regional balance through proxies cannot be camouflaged behind humanitarian rhetoric. The common objective of the international community should be a quick end to the killing of the innocent. While condemning any use of chemical weapons, we welcome Syria’s acceptance of the Chemical Weapons Convention, and believe that the access by extremist terrorist groups to such weapons is the greatest danger to the region that must be considered in any disarmament plan. Simultaneously, I should underline that illegitimate and ineffective threat to use or the actual use of force will only lead to further exacerbation of violence and crisis in the region.

Terrorism and the killing of innocent people represent the ultimate inhumanity of extremism and violence. Terrorism is a violent scourge and knows no country or national borders. But, the violence and extreme actions such as the use of drones against innocent people in the name of combating terrorism should also be condemned. Here, I should also say a word about the criminal assassination of Iranian nuclear scientists. For what crimes have they been assassinated? The United Nations and the Security Council should answer the question: have the perpetrators been condemned?

Unjust sanctions, as manifestation of structural violence, are intrinsically inhumane and against peace. And contrary to the claims of those who pursue and impose them, it is not the states and the political elite that are targeted, but rather, it is the common people who are victimized by these sanctions. Let us not forget millions of Iraqis who, as a result of sanctions covered in international legal jargon, suffered and lost their lives, and many more who continue to suffer all through their lives. These sanctions are violent, pure and simple; whether called smart or otherwise, unilateral or multilateral. These sanctions violate inalienable human rights, inter alia, the right to peace, fight to development, right to access to health and education, and above all, the right to life. Sanctions, beyond any and all rhetoric, cause belligerence, warmongering and human suffering. It should be borne in mind, however, that the negative impact is not merely limited to the intended victims of sanctions; it also affects the economy and livelihood of other countries and societies, including the countries imposing sanctions.

Mr. President, Excellencies,

Violence and extremism nowadays have gone beyond the physical realm and have unfortunately afflicted and tarnished the mental and spiritual dimensions of life in human societies. Violence and extremism leave no space for understanding and moderation as the necessary foundations of collective life of human beings and the modem society. Intolerance is the predicament of our time. We need to promote and reinforce tolerance in light of the religious teachings and appropriate cultural and political approaches. The human society should be elevated from a state of mere tolerance to that of collective collaboration. We should not just tolerate others. We should rise above mere tolerance and dare to work together.

People all over the world are tired of war, violence and extremism. They hope for a change in the status quo. And this is a unique opportunity – for us all. The Islamic Republic of Iran believes that all challenges can be managed – successfully – through a smart, judicious blend of hope and moderation. Warmongers are bent on extinguishing all hope. But hope for change for the better is an innate, religious, widespread, and universal concept.

Hope is founded on the belief in the universal will of the people across the globe to combat violence and extremism, to cherish change, to oppose imposed structures, to value choice, and to act in accordance with human responsibility. Hope is no doubt one of the greatest gifts bestowed upon human beings by their All-Loving Creator. And moderation is to think and move in a wise, judicious manner, conscious of the time and the space, and to align exalted ideals with choice of effective strategies and policies, while cognizant of objective realities.

The Iranian people, in a judiciously sober choice in the recent elections, voted for the discourse of hope, foresight and prudent moderation – both at home and abroad. In foreign policy, the combination of these elements means that the Islamic Republic of Iran, as a regional power, will act responsibly with regard to regional and international security, and is willing and prepared to cooperate in these fields, bilaterally as well as multilaterally, with other responsible actors. We defend peace based on democracy and the ballot box everywhere, including in Syria, Bahrain, and other countries in the region, and believe that there are no violent solutions to world crises. The bitter and ugly realities of the human society can only be overcome through recourse to and reliance on human wisdom, interaction and moderation. Securing peace and democracy and ensuring the legitimate rights of all countries in the world, including in the Middle East, cannot – and will not – be realized through militarism.

Iran seeks to resolve problems, not to create them. There is no issue or dossier that cannot be resolved through reliance on hope and prudent moderation, mutual respect, and rejection of violence and extremism. Iran’s nuclear dossier is a case in point. As clearly stated by the Leader
of the Islamic Revolution, acceptance of the inalienable right of Iran constitutes the best and the easiest way of resolving this issue. This is not political rhetoric. Rather, it is based on a profound recognition of the state of technology in Iran, global political environment, the end of the era of zero-sum games, and the imperative of seeking common objectives and interests towards reaching common understanding and shared security. Put otherwise, Iran and other actors should pursue two common objectives as two mutually inseparable parts of a political solution for the nuclear dossier of Iran.

Iran’s nuclear program – and for that matter, that of all other countries – must pursue exclusively peaceful purposes. I declare here, openly and unambiguously, that, notwithstanding the positions of others, this has been, and will always be, the objective of the Islamic Republic of Iran. Nuclear weapon and other weapons of mass destruction have no place in Iran’s security and defense doctrine, and contradict our fundamental religious and ethical convictions. Our national interests make it imperative that we remove any and all reasonable concerns about Iran’s peaceful nuclear program.

The second objective, that is, acceptance of and respect for the implementation of the right to enrichment inside Iran and enjoyment of other related nuclear rights, provides the only path towards achieving the first objective. Nuclear knowledge in Iran has been domesticated now and the nuclear technology, inclusive of enrichment, has already reached industrial scale. It is, therefore, an illusion, and extremely unrealistic, to presume that the peaceful nature of the nuclear program of Iran could be ensured through impeding the program via illegitimate pressures.

In this context, the Islamic Republic of Iran, insisting on the implementation of its rights and the imperative of international respect and cooperation in this exercise, is prepared to engage immediately in time-bound and result-oriented talks to build mutual confidence and removal of mutual uncertainties with full transparency.

Iran seeks constructive engagement with other countries based on mutual respect and common interest, and within the same framework does not seek to increase tensions with the United States. I listened carefully to the statement made by President Obama today at the General Assembly. Commensurate with the political will of the leadership in the United States and hoping that they will refrain from following the short-sighted interest of warmongering pressure groups, we can arrive at a framework to manage our differences. To this end, equality, mutual respect, and the recognized principles of international law should govern the interactions. Of course, we expect to hear a consistent voice from Washington.

Mr. President, Ladies and Gentlemen,

In recent years, a dominant voice has been repeatedly heard: “The military option is on the table.” Against the backdrop of this illegal and ineffective contention, let me say loud and clear that “peace is within reach.” So, in the name of the Islamic Republic of Iran I propose, as a starting step, the consideration by the United Nations of the project: “the World Against Violence and Extremism.” (WAVE) Let us all join this “WAVE.” I invite all states, international organizations and civil institutions to undertake a new effort to guide the world in this direction.

We should start thinking about “Coalition for Enduring Peace” all across the globe instead of the ineffective “Coalitions for War” in various parts of the world.

Today, the Islamic Republic of Iran invites you and the entire world community to take a step forward; an invitation to join the WAVE: World Against Violence and Extremism. We should accept and be able to open a new horizon in which peace will prevail over war, tolerance over violence, progress over bloodletting, justice over discrimination, prosperity over poverty, and freedom over despotism. As beautifully said by Ferdowsi, the renowned Iranian epic poet:

“Be relentless in striving for the cause of Good
Bring the spring, you must, Banish the winter, you should.”

Notwithstanding all difficulties and challenges, I am deeply optimistic about the future. I have no doubt that the future will be bright with the entire world solidly rejecting violence and extremism. Prudent moderation will ensure a bright future for the world. My hope, aside from personal and national experience, emanates from the belief shared by all divine religions that a good and bright future awaits the world. As stated in the Holy Qur’an:

“And We proclaimed in the Psalms, after We had proclaimed in the Torah, that My virtuous servants will inherit the earth.” (21:105)