3 Σεπτεμβρίου 2015

Richard Werner speaking on the Central Bank issue.


Δυστυχώς, δεν υπάρχει απομαγνητοφωνημένο κείμενο (transcript) της ομιλίας, η οποία ξεκινά περίπου στο 11:50 και ολοκληρώνεται στο 1:25:45. Βιβλία του ομιλητή: The New Paradigm in Macroeconomics: Solving the Riddle of Japanese Macroeconomic Performance (2005) - Why Japanese economy or was killed (2003) - Princes of the Yen: Japan's Central Bankers and the Transformation of the Economy (2001).

Αν η πραγματικότητα (ή το γεγονός ή το εμπειρικό δεδομένο) δεν συμβαδίζει-συμφωνεί με τη θεωρία, αλίμονο στην πραγματικότητα (ή το γεγονός ή το εμπειρικό δεδομένο).

.~`~.

Richard A. Werner is Professor of International Banking at the University of Southampton, UK. Previously, he was Reader at Southampton and Assistant Professor of Economics at Sophia University in Tokyo, Japan. He has spent over a decade in Asia, including at the Bank of Japan, the Japanese Ministry of Finance and the Asian Development Bank, and as Chief Economist of Jardine Fleming Securities (Asia) Ltd and asset allocator of a major pension fund. He is much quoted in the media and has published widely on financial markets and monetary economics. In 2003, he was selected as Global Leader for Tomorrow by the World Economic Forum in Davos.