14 Ιουλίου 2015

Τα ρυπαρά στόματα.

Οι ευθύνες, οι παραλείψεις, τα βάρη, οι ενοχές και τα λάθη θα αφορούν αποκλειστικά και μόνον εσένα και την επαρχία σου. Θα ασχολείσαι μονάχα με αυτήν και με τίποτα άλλο πέρα από τα όρια της επαρχίας σου. Δεν θα έχεις δικαίωμα και δεν θα τολμάς να αναφέρεσαι στην Αυτοκρατορία (η Αυτοκρατορία είναι το Φως, την μολύνεις με το ρυπαρό στόμα σου). Είσαι υποκείμενος στην Αυτοκρατορία και όχι πολίτης ή ενεργό μέλος της.

Ολόκληρος ο πλανήτης σήμερα -και όσοι άνθρωποι γνωρίζουν στοιχειωδώς τις καταστατικές συνθήκες της Ε.Ε- μιλάει για την «Ευρώπη» και τη Γερμανία. Μονάχα εσύ επαρχιώτη δεν θα έχεις δικαίωμα -ως παρίας που είσαι- να μιλάς για τίποτα άλλο πέρα από την επαρχία σου. Γιατί Φταις.

Κάλως ήρθατε στο πρώτο στάδιο κατασκευής του νέου υπο-ευρωπαίου (κατά το υπανθρώπου) μετανεωτερικού επαρχιώτη δουλοπάροικου. Κάλως ήρθατε στην μικρή επαρχία της νεο-μεσαιωνικής μας Αυτοκρατορίας.