24 Ιουνίου 2015

Κατοχυρώνω © Copyright για μελλοντικές χρήσεις συνθημάτων (1ο μέρος):

- (Ξε)μένουμε «Ευρώπη»

- Πρώτη φορά γαμιστερά

- Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η (€uroζωνο)θρησκεία, ζήτω η νέα ντεμοκρατσία

- Σεισμός, σεισμός, €uroλαϊκισμός

- Το μεγάλο άλμα προς την εμβάθυνση του €uro

- Ελλάς, «Ευρώπη», €uroζωνισμός. Ζήτω ο νέος Ευρωλαϊκισμός

- Ελλάς, Ελλήνων, €uroζωνιστών

- Τα του οίκου σου και σκάσε

- Η Ελλάς των δύο δανείων και των πέντε συμφωνιών

- Οι «Θεσμοί» τα πάντα εν σοφία εποίησαν

- Εν αρχή ην ο Λόγος, και ο Λόγος ην προς το €uro, και το €uro ην ο Λόγος

- Ανάπτυξη ή Θάνατος

- Ομοσπονδία ή Θάνατος

Η ανάρτηση γίνεται για λόγους κατοχύρωσης © Copyright (χιούμορ) και θα αποσυρθεί.