7 Ιουνίου 2015

Περί μυθευμάτων.

Όλοι μιλάνε για το πόσο μεγάλες για να αποτύχουν (too big to fail) είναι οι τράπεζες, ξέρετε, η City Group είναι πολύ μεγάλη για να αποτύχει κ.λπ. Όχι! Πολύ μεγάλες για να αποτύχουν (too big to fail) είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Ian Bremmer, 2015

Ποιος είναι πιθανότερο να υπάρχει μετά από 100 χρόνια, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία, η Αίγυπτος, η Ταϊλάνδη και η Ουγκάντα ή η Ford, η IBM, η Shell, η Unilever και η Massey-Ferguson; Εγώ θα στοιχημάτιζα στα κράτη, ίσως ακόμη και στην Ουγκάντα.
Kenneth Waltz, 1979

Ο τελευταίος μάλιστα, καταμεσής της εποχής της μεγάλης παράνοιας, το 1959, είχε γράψει: «Δεν αληθεύει ότι, αν η Σοβιετική Ένωση εξαφανιζόταν, τα υπόλοιπα κράτη θα μπορούσαν να ζήσουν ειρηνικά». Είκοσι χρόνια αργότερα, το 1979, έγραφε, περί της -υποτιθέμενης- εξαφάνισης των κρατών και υποκατάστασης τους από τις επιχειρήσεις: «Είναι ειρωνικό το ότι αυτή τη σκέψη την έχουν κάνει οικονομολόγοι και οικονομικά σκεπτόμενοι πολιτικοί επιστήμονες. Η ειρωνεία έγκειται στο γεγονός ότι όλα τα επιχειρήματα που προβάλλονται, για την [πλήρη] εγκατάλειψη της κρατοκεντρικής προσέγγισης μπορούν να διατυπωθούν πιο έντονα και να εφαρμοστούν στις επιχειρήσεις».

.~`~.
Για περαιτέρω ιχνηλάτηση και πληρέστερη προοπτική

Σύντομη αναφορά περί κρατών. 1950-2010.

The Left-Right Political Spectrum Is Bogus.

Τέλος του κυρίαρχου κράτους ή αλλαγή της λειτουργίας του;

I) Είναι οι Δημοκρατίες Αναγκαία Ειρηνόφιλες; II) Το Εμπόριο και ο Πόλεμος και III) Παγκοσμιοποίηση: Πολιτική, Οικονομία και Κατανομή. Ο Παναγιώτης Κονδύλης για τρία κυρίαρχα μυθεύματα.

Η μακρά παγκόσμια κυρίαρχη τάση των τελευταίων δύο αιώνων και η αντίστροφη πειραματική ακροβασία της Ε.Ε.

The Rise of the Nation-State across the World, 1816 to 2001 by Andreas Wimmer and Yuval Feinstein.

Με Αφορμή Μια Επισήμανση Του Joschka Fischer. Κυριαρχία, Ηγεμονία, Εθνικό Κράτος Και «Ευρώπη».

Πλανητικός μετασχηματισμός -εισαγωγικά περί «γεωκεντρικής τεχνολογίας» και «εθνοκεντρικής πολιτικής», παγκοσμιοποίησης και μη αναστρεψιμότητας της, διεθνικών οργανισμών, πολυεθνικών επιχειρήσεων και εθνών-κρατών.

Τύποι πολιτικής οργάνωσης που έπρεπε να υπερνικήθούν για να δημιουργηθεί το σύγχρονο κράτος (εν συντομία) μέρος α´.

Ένα Μοιραίο -Ιστορικό- Σφάλμα;

E.H.Carr - Πολιτική, ισχύς και ηθική' η «αντίθεση» μεταξύ της πολιτικής και της ηθικής και ο «διαχωρισμός» των σφαιρών της πολιτικής και της ηθικής που συνδέει την οικονομία με την ηθική, καθώς και ορισμένα ρωμαιοδυτικά παραλειπόμενα.

Η παρακμή του κράτους: Από το 1975.

Υπερεθνικές πολιτικές οντότητες και εθνικά οργανωμένος κόσμος. Σύντομη αναφορά.

Περί εθνικισμού, δημοκρατικής ιδεολογίας -«τέλους της ιστορίας»- του Fukuyama, και χειρισμού της Μέσης Ανατολής από τους ουιλσονιανούς ιδεαλιστές και τους νεοσυντηρητικούς. Η προσέγγιση του εριστικού κ. John Mearsheimer και σύγκριση του έργου του με αυτό του Kenneth Waltz.

Μια σύντομη αναφορά στη σχέση κράτους, αναρχίας και ρεαλισμού. Μια κλασική παρερμηνεία.