8 Ιουνίου 2015

Αυτοπροσδιορισμός, γεωγραφική περιοχή, οικονομία και γεωπολιτική.


Ο Αυτοπροσδιορισμός και η Γεωγραφική Περιοχή εξακολουθούν να διατηρούν διαπλεκόμενες και αλληλέγγυες σχέσεις: το ένα στοιχείο ενθαρρύνει το άλλο, το εμπνέει και το νομιμοποιεί. Η μελέτη της αλληλεπίδρασης τους επιτρέπει να τους δώσει κανείς μια ιδιαίτερη θεση στους κόλπους της γεωπολιτικής έρευνας. Επειδή βρίσκεται στην αρχή της πολιτικής ιστορίας και της ιστορίας των διεθνών σχέσεων, η γεωπολιτική προβληματική της αλληλεπίδρασης μεταξύ Εδαφικης Περιοχής και Αυτοπροσδιορισμού είναι φυσικό ν' αποτελεί μέρος μιας μακροχρόνιας έρευνας της ζωής των κοινωνιών...

Ο αυτοπροσδιορισμός είναι ένα όλως διόλου κοινωνικό φαινόμενο, όπως έλεγε ο Μαρσέλ Μως. Είναι πολυδιάστατος, πολυγενεαλογικός, και δεν παύει να υποσκάπτει και να περιστοιχίζει, να προδιαγράφει και να καθορίζει τους σημερινούς πρωταγωνιστές της γεωπολιτικής: κράτη, κοινωνικές τάξεις, θρησκευτικούς θεσμούς, στρατούς, ακόμα και τον απλό πολίτη που, με τη γενικευμένη διάδοση των μέσων μαζικής ενημέρωσης, βλέπει πλέον τον εαυτό του να στρατολογείται αδιάκοπα στην υπηρεσία του αυτοπροσδιορισμού, έστω και με τίμημα τη ζωή του. Κι όμως, ο αυτοπροσδιορισμός δεν αποτελεί, τον κύριο μοχλό της ιστορίας, ούτε καν την τελική αιτία των πολιτικών κρίσεων και πολέμων. Είναι απλώς ένα «αιτιακό πεδίο» που πρέπει να ανασκαφεί για την καλύτερη ανάγνωση της ιστορίας των περιοχών. Αυτό το αιτιακό πεδίο δεν αποκλείει άλλα, όπως λ.χ. την οικονομία, αλλά αν το ξεχνούσε κανείς ή το παρέλειπε, θα κατέληγε σε απατηλές απλοποιήσεις. Από την εσωτερική συνάφεια των αιτιακών πεδίων προκύπτουν οι κατά το μάλλον ή ήττον ασυνεχείς γεωπολιτικές λογικές οι οποίες θέτουν σε κίνηση την ιστορία των περιοχών.

Η Οικονομική Επιστήμη, όπως η έρευνα των αυτοπροσδιορισμών, δεν θα μπορούσε μόνη της να εξηγήσει τις κρίσεις που συγκλονίζουν τον κόσμο. Λόγου χάριν, πρέπει να υπενθυμίσουμε πως οι πετρελαϊκές κρίσεις που γνωρίσαμε, δεν υπήρξαν ποτέ υλικοτεχνικές κρίσεις, αλλά γεωπολιτικές (αραβοϊσραηλινός πόλεμος, πόλεμος Ιράκ - Ιράν, ιρανική επανάσταση κ.λπ) που εν μέρει ξέσπασαν εξαιτίας αυτοπροσδιοριστικών ανταγωνισμών, χρησιμοποιούμενων για την εξυπηρέτηση εδαφικών διεκδικήσεων. Δεν υπάρχει Αυτοπροσδιορισμός στον οποίο να προστίθενται Οικονομία, Γεωπολιτική και Γεωστρατηγική. Υπάρχει μόνο, από την άποψη της Γεωπολιτικής, μια αδιάκοπη δόμηση, αποδόμηση και επαναδόμηση των διαφόρων αιτιακών πεδίων και της αλληλεπίδρασης τους...

Ο Αυτοπροσδιοριμός δεν είναι μόνο η ιστορία μιας επιθυμίας, αλλά και η ιστορία του αντικειμένου αυτής της επιθυμίας, δηλαδή της Γεωγραφικής Περιοχής.

François Thual

.~`~.

Rethinking the Standard(s) of Civilization(s) in International Relations. Conference Review.

Western policymakers need more culture.

Θάλασσες και γεωγραφικές λειτουργικότητες της Ευρώπης. Εισαγωγή.

Από τον Κόλπο του Kattegat και τα Στενά Skagerrak στις Δαλματικές ακτές. Παράδειγμα σύνδεσης γεωγραφίας και (γεω)πολιτισμού.

Γιατί η «Ευρώπη» αποτυγχάνει - μέρος α´.

Πολιτιστικές περιοχές και σημεία σύγκλισης του μέλλοντος μας και η εξακτίνωση της Αλβανίας ως -ιστός της αράχνης ή- αισθητήρας περιφερειακών διαστάσεων.

Οἱ διυλίζοντες τὸν κώνωπα, τὴν δὲ κάμηλον καταπίνοντες ή «πόσο θα ανέβει ο Φ.Π.Α στο γάλα»; Η «Ευρώπη» σε μια ματιά.