14 Μαρτίου 2015

Περί αφέλειας, μη αναστρεψιμότητας και της μυθικής χώρας.


Είναι αφελείς -αν όχι ιδιοτελείς- οι απόψεις που πρεσβεύουν πως εάν υπάρξει κάποιου είδους εσωτερικός μετασχηματισμός, εάν «γίνει πιο παραγωγική», ή εάν «αλλάξει το σύστημα» στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή εάν εγκαθιδρυθούν αυταρχικά καθεστώτα στην ευρωπαϊκή ήπειρο, θα αναστραφεί η συνεχής πτώση του οικονομικού μεριδίου της Ε.Ε και της Ευρωζώνης ως προς το παγκόσμιο Α.Ε.Π.

Τα προηγούμενα ισχύουν και για την μυθική υπερ«παραγωγική» και υπερ«αποδοτική» Γερμανία, της οποίας το οικονομικό μερίδιο, από την ενοποίηση της έως σήμερα, έχει σχεδόν υποδιπλασιάστει.

Το 1991 το μερίδιο της Γερμανίας επί του παγκόσμιου Α.Ε.Π ήταν 6,12%. Πέρυσι, το μερίδιο της κυμάνθηκε στο 3,45%. Η πτώση μέσα σε περίπου δύο δεκαετίες είναι της τάξης του 43,62%. Αυτή η πτωτική πορεία θα συνεχιστεί, τόσο για τη Γερμανία όσο και για την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, και δεν είναι αναστρέψιμη.

.~`~.