20 Μαρτίου 2015

Εξέλιξη μιας ιστορικής περιόδου;


Με τη Γαλλική Επανάσταση εγκαινιάστηκε μια ιστορική περίοδος όπου ήρθε στο προσκήνιο το ζήτημα των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Αρχικά το αίτημα για ισότητα ήταν ένα αίτημα στο επίπεδο -ή μεταξύ- των ατόμων. Τον 19ο αιώνα μετατράπηκε σε ένα αίτημα για ισότητα στο επίπεδο -ή μεταξύ- των κοινωνικών ομάδων/τάξεων. Στις αρχές του 20ου αιώνα, και πριν ακόμα από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, το αίτημα για ισότητα είχε ήδη αρχίσει να διευρύνεται και από ζήτημα στο επίπεδο -ή μεταξύ- των κοινωνικών ομάδων/τάξεων μετατράπηκε σε ζήτημα ισότητας στο επίπεδο -ή μεταξύ- των εθνών. Στις αρχές του 21ου αιώνα διαγράφεται η προοπτική της μεταφοράς του αιτήματος της ισότητας (και του ανταγωνισμού) στο επίπεδο -ή μεταξύ- ολόκληρων περιοχών, περιφερειών ή (υπο)ηπείρων.

Όλα τα προηγούμενα επίπεδα, στις μέρες μας, υπάρχουν και λειτουργούν μέσω ενσωμάτωσης και αφομοίωσης, με διαφορετική ένταση ως «εσωτερικά» (π.χ. το αίτημα για ισότητα στο επίπεδο -ή μεταξύ- των εθνών εντός της Ε.Ε, το αίτημα για ισότητα στο επίπεδο -ή μεταξύ- των κοινωνικών ομάδων/τάξεων εντός των εθνικών κρατών κ.ο.κ).

.~`~.