1 Μαρτίου 2015

Με αφορμή τη σημερινή ημέρα και όσα συνέβησαν στην αρχαία Νινευή.


Σήμερα -υποτίθεται πως- γιορτάζουμε την «Κυριακή της Ορθοδοξίας» η οποία πρωτοκαθιερώθηκε στα μέσα του 9ου αιώνα και σχετίζεται με το τέλος της Εικονομαχίας. Οι ανεικονικές αντιλήψεις ήταν διαδεδομένες στις γειτονικές με το Ισλάμ περιοχές, αυτές της Μικράς Ασίας. Η σοβαρότερη αντίδραση απέναντι στους εικονομάχους -ή εικονοκλάστες- προήλθε από τους κόλπους του Ελλαδικού Θέματος. Οι σημιτικές θρησκείες χαρακτηρίζονται σε μεγάλο βαθμό από την ανεικονικότητα. Ουσιαστικά η εικονομαχία φανερώνει, ανάμεσα σε άλλα, την αντίθεση της ελληνικής και της σημιτικής ανάγνωσης του Χριστιανισμού.
Συναντάμε σε κάποιο «χριστιανικό δόγμα» ανεικονικότητα;
Εκβάλλει αυτό το «δόγμα» σε κοσμικά-ιδεολογικά ρεύματα; Σχετίζονται αυτά με την εχθρότητα προς τη μορφή;
Επίκαιρο θέμα και με αφορμή όσα συνέβησαν στην αρχαία Νινευή. Αυτά που ξαφνιάζουν και προκαλούν αποτροπιασμό σήμερα σε ορισμένους -αυτοαποκαλούμενους- «δυτικούς», εμείς, οι παλαιοδυτικοί, τα έχουμε αντιμετωπίσει και αντιπαλέψει εδώ και αιώνες.

.~`~.