2 Μαρτίου 2015

I) Ευρωπαϊκή Ένωση: Ενιαία υπόσταση και πόλωση και II) Carl Bildt on twitter: European nations according to second largest nationality within them. Ευρωπαϊκά έθνη, σύμφωνα με τη δεύτερη σε μέγεθος εθνότητα στο εσωτερικό τους.


.~`~.
I

Σε παλαιότερη πανεπιστημιακή έρευνα στα πλαίσια του κλάδου της κοινωνικής ψυχολογίας, παρουσιάστηκε σε ομάδα ατόμων ένας χάρτης της -τότε- Ευρωπαϊκής Ένωσης με εθνικά κράτη (Α) και ένας χάρτης με την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ενοποιημένη και ενιαία οντότητα, δίχως σύνορα (Β). Πριν οι συμμετέχοντες δουν τους χάρτες, κρίθηκε μέσω ερωτηματολογίων κατά πόσο βλέπουν συμμαχικά ή εχθρικά, την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όταν είδαν τον χάρτη (Β), όσοι από τους συμμετέχοντες θεωρούσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση σύμμαχο, την έκριναν μη επιβλαβή. Όσοι από τους συμμετέχοντες θεωρούσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση εχθρό, την έκριναν εξαιρετικά επιβλαβή. Η εικόνα της ενιαίας υπόστασης προκαλεί πόλωση. Αυτό που έχει σημασία είναι το εξής. Όταν οι συμμετέχοντες είδαν τον χάρτη (Α) της -τότε- Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα εθνικά κράτη, όλοι τους, είτε θεωρούσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση ως εχθρό είτε ως σύμμαχο, έκριναν ότι είναι μέτρια επιβλαβής (μέσος όρος). Ο χάρτης (Α) είναι ο κοινός τόπος, το common ground, το default, το normal. Η πόλωση έρχεται με τον χάρτη (Β). Η εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ενοποιημένης και ενιαίας οντότητας, δίχως σύνορα, προκαλεί πόλωση.

(Α)

(Β)

.~`~.
II
European nations according to second largest nationality within them


Πηγή

.~`~.