27 Φεβρουαρίου 2015

`~.


Ο ''συντηρητισμός'', ο ''φιλελευθερισμός'' και ο ''σοσιαλισμός'' δεν είναι πολιτικές τοποθετήσεις αμοιβαία αποκλειόμενες.
Leszek Kołakowski

.~`~.