19 Φεβρουαρίου 2015

`~.


Η υποταγή του μικρού στον μεγάλο θεωρείται «αναγκαιότητα».
Η ηγεμονία του μεγάλου επί του μικρού «υπευθυνότητα».

.~`~.