5 Φεβρουαρίου 2015

Κενό ισχύος. Σύντομη αναφορά.


Η μακροχρόνια αρχιτεκτονική ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, η οποία βασίστηκε στην αμερικανική υπεροχή, έχει καταρρεύσει. Η αμερικανική πολιτική επιρροή έχει αποδυναμωθεί σε σημαντικό βαθμό, με αποτέλεσμα, τη δημιουργία πολιτικού κενού, το οποίο ενισχύεται από ένα -ολοένα και- αυξανόμενο κενό ισχύος.

.~`~.