23 Ιανουαρίου 2015

Είπε ο Διδάσκαλος: Όταν κυβερνάς...


Αν τον καθοδηγείς με κυβερνητικά διατάγματα, αν τον πειθαρχείς με ποινές, ο λαός προσπαθεί απλώς να τ' αποφύγει, δεν αισθάνεται ντροπή' αν τον καθοδηγείς με την αρετή, αν τον πειθαρχείς με τις Τελετές, όχι μόνο αισθάνεται ντροπή αλλά και συμμορφώνεται αυθόρμητα.


Είκοσι πέντε περίπου αιώνες μετά από τα ανάλεκτα του Κομφούκιου και τα άπαντα του Αριστοτέλη, δύσκολα μπορεί να υπάρξει καλύτερος δείκτης για την ποιότητα του πολιτικού καθεστώτος μιας χώρας απ' αυτόν που συνιστά η ηθική αξία των πολιτικών ηγετών της.

.~`~.