25 Ιανουαρίου 2015

Τρία επίπεδα και «αριστερά» και «δεξιά».


Το υπερεθνικό/κρατικό, το (δι)εθνικό/κρατικό και το υποεθνικό/κρατικό, είναι τρία διαφορετικά επίπεδα μεταξύ τους («η αριστερά και η δεξιά» βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο). Οι πιέσεις, οι συγχωνεύσεις ή/και οι διαστάσεις των τριών αυτών επιπέδων εντός της Ε.Ε (όπως επίσης και οι παλινδρομήσεις στις σχέσεις Η.Π.Α και Ε.Ε) θα οδηγήσουν «την αριστερά και τη δεξιά» σε εσωτερικές διασπάσεις, κονιορτοποιήσεις, συγχωνεύσεις και σε -περαιτέρω- σύγχυση και απώλεια περιεχομένων.

.~`~.